Konferencia - Budúcnosť tu a teraz

Dňa 12. 6. sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili konferencie pod názvom: Budúcnosť tu a teraz.
  

Konferencia prebiehala v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja a pozostávala z viacerých tém. Pozvanými boli odborníci z praxe, medzi nimi napríklad Vlastimil Kocian, zo spoločnosti Kros a. s., Peter Mačuš, z akciovej spoločnosti Ceit, Lukáš Valek, KAPA Studio s. r. o. a ďalší.  

V závere konferencie prebiehali workshopy na vybrané témy, ktorých sa žiaci aktívne zúčastnili, a tak mali možnosť prepojiť školské vedomosti s praxou, popracovať na kritickom myslení,  motivácii, vidieť pokrokové inovácie vo vede a podobne. 

Účasť na konferencii bola pre nás veľmi prospešná. 

 

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Saleziánska 18, 010 01 Žilina
  • 0911 566 901 - riaditeľka školy
    0911 556 900 - sekretariát
    0911 566 900 - zborovňa