• Súkromná stredná odborná škola na Burze informácií

   • 16.10.2019 13:42
   • Dňa 10. októbra sa uskutočnil 13. ročník Burzy informácií, na ktorom sa v tomto roku zúčastnilo 24 stredných škôl, 1 stredná škola z Českej republiky a 14 prezentujúcich zamestnávateľov. 
    Medzi prezentujúcimi školami bola aj naša Súkromná stredná odborná škola. 
     
   •  

    Stredné školy poskytli žiakom zo základných škôl a ich rodičom zaujímavé a dôležité informácie, ktoré môžu pomôcť pri výbere strednej školy a tiež pri výbere budúceho povolania. 

    My sme  tento rok predstavili nový študijný odbor  2569 – Informačné a digitálne technológie.  

    Informačné technológie sú v 21. storočí už našou každodennou súčasťou, nakoľko aj zamestnávatelia apelujú na  potrebu IT pracovníkov vo svojich odboroch. Nastala digitálna doba a na trhu je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov. 

    Zamestnávatelia kladú dôraz najmä na schopnosť učiť sa, komunikačné schopnosti, odborné vedomosti,  schopnosť pracovať v tíme, analytické myslenie, znalosť angličtiny na pokročilej úrovni. Práve toto všetko náš nový študijný odbor ponúka. 

    V našom študijnom odbore informačné a digitálne technológie je veľký dôraz kladený na programovanie, robotiku, mobilné aplikácie – pričom aplikácie presne šité na mieru klientov sú dnes súčasťou moderných financií.  Študent po absolvovaní štúdia u nás, bude nielen dobrý informatik, ale aj manažér a výborne jazykovo zdatný, bude schopný navrhnúť vhodnú stratégiu pre klienta až po implementáciu digitálneho riešenia. 

     

    Ing. Katarína Harantová

   • Naspäť na zoznam článkov