• Ekonomická olympiáda

   • 23.12.2019 06:41
   • Tak ako každý rok, aj tento sa naša škola zúčastnila testovania v rámci Ekonomickej olympiády, ktorú každoročne pripravuje Inštitút ekonomických a spoločenských analýz – INESS.
   • Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore.

    Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. ​​​​​​​

    Olympiáda prebiehala v dňoch od 9. decembra do 13. decembra. Testovanie prebiehalo on-line formou a na našej škole mali zastúpenie žiaci zo všetkých ročníkov. Olympiáda prebiehala pod dohľadom Ing. Stasinkovej a Ing. Harantovej. 

    Úspešní riešitelia na škole: 

    I. ročník: Natálka Sirotová, Matej Jakubis, Viktória Trulíková

    II. ročník: Šimon Pečalka

    III. ročník: Simonka Brodňanová, Mária Hudeková

    IV. ročník: Lucka Jankulová

     

   • Naspäť na zoznam článkov