• Ruský film v škole

   • 09.11.2017 18:33
   • Akcia Ruský film v škole má na Slovensku už 13-ročnú tradíciu.

        
   • My sme sa do nej zapojili po prvý krát. Dvanásti žiaci našej školy - prváci, ktorí sa učia ruštinu ako svoj druhý cudzí jazyk spolu s pani učiteľkou Pajgerovou pripravili nástenku, vyzdobili triedu samovarom a matrioškami, ktoré priniesli Danko a Kristínka. Pri úprave priestorov nám v pozadí znela ruská ľudová pieseň, o ktorú sa postarala Vikinka.

    Pani učiteľka najskôr všetkých po rusky privítala na tomto podujatí. Potom pani učiteľka pripomenula tie ruské slovíčka, ktoré by nám mohli pomôcť lepšie porozumieť obsahu filmu. Následne sme si už nerušene pozreli kreslený film Statočný cínový vojačik - na motívy rovnomennej Andersonovej rozprávky. Zaujala nás predovšetkým hudba, ale aj výtvarné spracovanie.

    Na záver sme vytvorili tri tímy - Biely, Modrý a Červený, ktoré súťažne odpovedali na kvízové otázky. Najviac sa darilo družstvu v červených tričkách v zložení Simonka, Natálka, Maťo a Peťo, ktorý odpovedali správne takmer na všetky otázky.

    Hoci zvíťaziť mohol len jeden tím, radosť a dobrý pocit z vydareného popoludňajšieho programu sme mali všetci. Svojou prítomnosťou nás potešila aj pani riaditeľka, triedna pani učiteľka a pani Lapošová. Všetkým, ktorí sa podieľali na tomto peknom podujatí, srdečne ďakujeme.

     

          

   • Naspäť na zoznam článkov