• iBOBOR 2017/2018

   • 28.11.2017 10:09
   • Výsledky informatickej súťaže iBobor 2017/2018
   • V roku 2004 založila prof. dr. Valentina Dagienė v Litve informatickú súťaž. Symbolom súťaže sa stal usilovný, inteligentný a čulý bobor, preto sa súťaž volá po litovsky Bebras (tento názov sa používa aj v angličtine na medzinárodných podujatiach) a po slovensky Informatický bobor. Úspešná súťaž sa odvtedy rozšírila do mnohých ďalších krajín. V školskom roku 2016/2017 sa konala súťaž v 44 krajinách a zapojilo sa do nej približne 1 650 000 žiakov.
    Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
    Už tradične sa do tejto súťaže zapojili aj naši študenti. V aktuálnom ročníku 2017/2018 si počínali veľmi dobre o čom svedčí aj vysoký percentil ich výsledkov.
     

    Junior

    Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
    745. - 877. Emma Nemčíková, 2. A 49,36 bodov, 90. percentil
    1428. - 1597. Veronika Danajová, 2. A 44,03 bodov, 82. percentil
    1652. - 1665. Andrea Škrobáková, 2. A 43,02 bodov, 79. percentil
    1888. - 2012. Martin Rychnavský, 2. A 41,36 bodov, 76. percentil
    2080. - 2336. Katarína Baránková, 2. A 40,03 bodov, 73. percentil
    2393. - 2603. Romana Danková, 1. A 38,70 bodov, 69. percentil
    2393. - 2603. Iveta Mravcová, 2. A 38,70 bodov, 69. percentil
    2661. - 2665. Kristián Gonda, 1. A 38,34 bodov, 66. percentil
    2826. - 2922. Erik Janek, 2. A 37,36 bodov, 64. percentil
    2826. - 2922. Chiara Rafajová, 1. A 37,36 bodov, 64. percentil
    3036. - 3260. Samuel Kohút, 2. A 36,03 bodov, 61. percentil
    3036. - 3260. Tatiana Michalčíková, 2. A 36,03 bodov, 61. percentil
    3036. - 3260. Tibor Vajda, 1. A 36,03 bodov, 61. percentil
    4044. - 4177. Matej Michalčík, 1. A 32,04 bodov, 48. percentil
    4357. - 4403. Mária Hudeková, 1. A 30,71 bodov, 44. percentil
    4404. - 4590. Lucia Filipová, 2. A 30,70 bodov, 43. percentil
    4404. - 4590. Natália Veverčíková, 2. A 30,70 bodov, 43. percentil
    4654. - 4951. Jakub Safko, 2. A 29,37 bodov, 40. percentil
     

    Senior

    Celkové poradie Meno, priezvisko a trieda Dosiahnutý výsledok
    1276. - 1342. Veronika Gallova, 4. A 50,69 bodov, 73. percentil
     
    1650. - 1771. Sára Ďuranová, 4. A 46,69 bodov, 65. percentil
    2084. - 2190. Zuzana Hudecová, 4. A 42,69 bodov, 56. percentil
    2593. - 2639. Simon Špánik, 4. A 38,69 bodov, 45. percentil
    2688. - 2771. Werner Hofer, 4. A 37,36 bodov, 43. percentil
    2688. - 2771. Bianka Vráblová, 4. A 37,36 bodov, 43. percentil
    2803. - 2913. Iveta Andrejčáková, 4. A 36,03 bodov, 41. percentil
    2953. - 3027. Filip Pažický, 4. A 34,70 bodov, 37. percentil
    3089. - 3153. Lenka Ďurkovská, 4. A 33,37 bodov, 35. percentil
    3154. - 3216. Samuel Brezani, 4. A 33,36 bodov, 33. percentil
    3264. - 3338. Erik Šindelář, 4. A 32,03 bodov, 31. percentil
    3368. - 3479. Diana Palečková, 4. A 30,70 bodov, 29. percentil
    3633. - 3678. Tina Gáboríkova, 4. A 28,03 bodov, 23. percentil
   • Naspäť na zoznam článkov