• Riaditeľské voľno v dňoch 13. – 14. marca 2018

   • 13.03.2018 08:13
   • RIADITEĽSKÉ VOĽNO

    Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov udeľuje žiakom 1. – 3. ročníka, riaditeľské voľno v dňoch 13. – 14.  marca 2018, z organizačných dôvodov.
     

      Ing. Gabriela Pažická

                                                                                                                                                    riaditeľka školy

   •  

     

     

     

                                                                                                                                               

   • Naspäť na zoznam článkov