• Matematika v každodennom živote

   • 04.05.2018 08:57
   • Dňa 18.4.2018 sa niektorí žiaci našej školy stretli v popoludňajších hodinách, aby strávili spoločný čas pri riešení zaujímavých matematických problémov.
   • Netradičné testové úlohy mali za cieľ využiť matematické zručnosti i logické myslenie študentov v rôznych oblastiach každodenného života. Žiaci sa stretli s takými témami, ako sú ceny lístkov, vek psa, brzdná dráha auta, zámocká dlažba či orientácia bytu. 
    Spomedzi žiakov 1.A si najlepšie počínali Tibor Vajda a Daniela Kardošová (po 17 bodv), tesne za nimi sa umiestnil Matej Michalčík (16 bodov).
    Výborné výsledky dosiahli žiaci 3.A, z ktorých najúspešnejším riešiteľom sa stal Adam Elšík s 19 bodmi. 18 bodov získala Annamária Lodňanová a 16 bodov nazbieral Timotej Rybárik.
    Súťaže sa zúčastnili aj žiaci 4.ročníka, keď prvé tri miesta svorne obsadili s rovnakým počtom 16 bodov Denis Brezianský, Simon Špánik a Kristián Kysucký.
    Celkové poradie na stupni víťazov:
    1. miesto Adam Elšík 3.A
    2. miesto Annamária Lodňanová 3.A
    3. miesto Tibor Vajda a Daniela Kardošová 1.A
    Žiaci 2.A sa síce súťaže nezúčastnili, ale v spolupráci s p. učiteľom Turiakom pripravili mimoriadne pekné a nápadité plagátiky a tiež zhotovili grafický návrh diplomov.
    Všetkým účastníkom i autorom plagátov ďakujeme.
    Víťazom blahoželáme! Veríme, že aj ostatní súťažiaci mali radosť z dobre vyriešených úloh. Teším sa na ďalšie matematické popoludnie s vami v budúcnosti.
     
    Janka Pajgerová
     
   • Naspäť na zoznam článkov