• Prenáška na tému drogy

   • 09.05.2018 22:05
   • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytlo dňa 9. 5. 2018 žiakom 1. a 3. ročníka prednášku na tému Drogy a drogová závislosť, prostredníctvom ktorej boli oboznámení o nebezpečenstve, ktoré v súčasnosti číha na mladých ľudí v oblasti drog a iných závislostí. 
   • Hoci je užívanie alkoholu a fajčenie považované za celospoločenský problém, nesmieme ostať pasívni ani my na školách a aj v rámci protidrogovej prevencie musíme žiakov informovať o nástrahách a pestovať v nich odmietavé postoje ku konzumácii alkoholu, cigariet a iným návykovým látkam.

   • Naspäť na zoznam článkov