• Riaditeľské voľno dňa 21. a 22.  mája 2018

   • 19.05.2018 09:17
   • RIADITEĽSKÉ VOĽNO
   •  

    Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje,

    že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov 

    udeľuje žiakom 1. – 2. ročníka, riaditeľské voľno dňa 21. a 22. mája  2018, 

    z dôvodu konania ústnych maturitných skúšok.

     

                                                                                                              Ing. Gabriela Pažická

                                                                                                                 riaditeľka školy

                                                                                                              

   • Naspäť na zoznam článkov