• Odborná exkurzia - Kremica

   • 04.11.2018 17:43
   • Dňa 16. októbra sme sa so žiakmi II. a III. ročníka zúčastnili zaujímavej exkurzie v meste Kremnica, ktorá v tomto roku oslavuje 690. výročie svojho vzniku.
   • Oboznámili sme sa s históriou mesta najmä z hľadiska jeho ekonomického významu v uhorskej monarchii i po jej rozpade v roku 1918. 

     

    Navštívili sme Múzeum mincí a medailí, kde sme si prezreli výstavu Líce a rub peňazí. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o banskej činnosti v Kremnici zameranej na získavanie drahých kovov najmä zlata a striebra. Pútavé rozprávanie o vývoji obchodu a platidiel od ich vzniku až po súčasnosť sme doplnili prehliadkou platidiel – mincí i bankoviek. Okrem predmincových platidiel sme videli mince ako biatek, sestercius, byzantský solidus, milánsky denár, franský štvrťdenár, ďalej groše, grajciare, florény, dukáty, toliare a vývoj bankoviek od rakúskeho obdobia až po súčasnosť. 

     

     

    Ďalej sme navštívili mestský hrad a veľmi zaujímavá bola prehliadka Kremnickej mincovne, ako najstaršieho podniku na svete, ktorý od svojho vzniku neprerušil výrobu. 

     

    Keďže sme videli starú aj novú mincovňu, mohli sme porovnať pokrok vo výrobe i v bezpečnosti pri výrobe mincí. Dnes sa na Slovensku razia mince do celého sveta. 

     

      

   • Naspäť na zoznam článkov