• Ruské slovo po prvýkrát v Žilinskom kraji

   • 21.02.2019 18:32
   • RUSKÉ  SLOVO

    po prvýkrát v Žilinskom kraji

    Súťaž Ruské slovo oficiálne píše na Slovensku už 13. kapitolu. Obľúbenou je najmä v Košickom, či Prešovskom kraji. No aj v našom Žilinskom kraji je dosť recitátorov, či spevákov, milovníkov ruskej poézie, prózy a ruskej piesne. A presne pre nich sme na našej škole v spolupráci so Zväzom Rusov Košice dňa 13. februára 2019 zorganizovali historicky prvé krajské kolo súťaže v Žilinskom kraji.

   • Na tento významný deň sme sa veľmi usilovne pripravovali a zároveň aj veľmi tešili.

    Súťaže sa zúčastnilo 25 súťažiacich z rôznych kútov nášho kraja, žiakov základných škôl i študentov stredných škôl a gymnázií. Privítali sme aj ich sprevádzajúcich pedagógov – vyučujúcich ruského jazyka.

     

    Slávnostnú časť podujatia otvorila  Mgr. Janka Pajgerová a pani riaditeľka našej školy Ing. Gabriela Pažická. Prihovorili sa nám aj naši ctení hostia – zriaďovateľka súťaže Mgr. Natália Dostovalová z Košíc a pani Anna Novgorodová, predstaviteľka veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku. Zavítala medzi nás aj pani zriaďovateľka našej školy Ing. Bernadeta Gábrišová. Slovenskú ľudovú pieseň v krojoch z nášho regiónu zaspievali žiačky našej školy Alexandra Pavelčíková a Anna Androvičová.

     

    Vystúpenia súťažiacich boli zaujímavé, zábavné ale i melodické. Všetci súťažiaci netrpezlivo očakávali výsledky hodnotenia.

    Pani Dostovalová citlivo zhodnotila výber ukážok, porozumenie textu či umelecký dojem alebo výslovnosť. Vysvetlila súťažiacim možnosti zlepšenia, odstraňovanie chýb vo výslovnosti, v prízvuku, alebo v samotnej recitácii. Potom diplomami ocenila a osobným hodnotením povzbudila jednotlivo každého jedného súťažiaceho. Ceny do súťaže venovalo Veľvyslanectvo Ruskej federácie na Slovensku a víťazom ich odovzdávala pani Anna Novgorodová.

     

    Našu školu v súťaži úspešne reprezentovali žiačky:

    Liudmyla Dolianovska, ktorá získala 2. miesto v kategórii poézia a  3. miesto v kategórií spev,

    Ľubica Bulková získala 3. miesto v kategórií -  próza,

    Alexandra Pavelčíková a Anna Androvičová  získali 2. miesto spev kolektívov.

     

    Srdečne im blahoželáme!

     

    Piesňou  Ulybka sa slávnostne ukončil 13. ročník súťaže Ruské slovo.

     

    V závere by sme chceli vyjadriť poďakovanie aj našim kolegom, ktorí prispeli svojou ochotou k slávnostnému priebehu súťaže.

    Výzdobu priestorov zabezpečila pani učiteľka Mgr. Monika Hriníková, scenár podujatia pripravila Mgr. Janka Pajgerová, technická podpora Mgr. Dominik Turiak a asistenciu zabezpečovali žiaci učiaci sa ruský jazyk z  1. a 2. A. Ďakujeme!

     

       

    Výsledky krajského kola súťaže

     „RUSKÉ SLOVO“

     

    Poézia/1.kategória

    1. Šuhajová Alexandra                                                 ZŠ s MŠ, Školská, Turčianske Teplice

     

    Poézia/2.kategória

    1. Valientová Ema                                                          ZŠ, Pionierska Rajecké Teplice

    2. Vdovičíková Timea                                                    ZŠ, Pionierska Rajecké Teplice

    2. Šutáková Simona                                                       ZŠ, Nábrežná, Kysucké Nové Mesto

    3. Hvolková Ivana                                                           ZŠ, Nábrežná, Kysucké Nové Mesto

     

    Poézia/3.kategória

    1.Ratičáková Erika                                                          Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

    2. Dolianovska Liudmyla                                              SSOŠ, Saleziánska 18, Žilina

    2.  Huljak Metod                                                             Gymnázium sv. Františka z Assisi, Žilina

    3. Cíba Patrik                                                                    Gymnázium, Veľká Okružná, Žilina

     

    Próza/3.kategória

    3. Bulková Ľubica                                                            SSOŠ, Saleziánska 18, Žilina

     

    Spev a spev kolektívov (zlúčené kategórie)/3.kategória

    1.Bartoš Roman, Pidičáková Diana, Janetová Mária         Gymnázium A. Bernoláka, Námestovo

    2. Pavelčíková Alexandra, Androvičová Anna                     SSOŠ, Saleziánska 18, Žilina

    3. Dolianovska Liudmyla                                                              SSOŠ, Saleziánska 18, Žilina

    Na základe rozhodnutia poroty v zložení:  Natália Dostovalová, Mgr. Erika Čahojová a Mgr. Miloslav Tatarka  vypracovala Mgr. Janka Pajgerová 13. februára 2019 v Žiline.

   • Naspäť na zoznam článkov