• Olympiáda v nemeckom jazyku

   • 05.12.2015 20:50
   • školské kolo žiakov I. - III. ročníka 
   • Dňa 2.12.2015 sa konala Olympiáda z nemeckého jazyka. Účasť bola pekná, celkovo si prišlo po vyučovaní zasúťažiť 12 žiakov. Prvá kategória bola určená pre žiakov prvého a druhého ročníka. Z 9 súťažiacich boli úspešnými riešiteľmi (vyše 60 % úspešnosť celkovo z ústnej aj písomnej časti) Dorota Takáčová – 3. miesto (I.A), Denis Kafčák – 2. miesto, náhradník pre okresné kolo (II.A) a celková víťazka Barbora Muráriková (I.A).

    V druhej kategórii si svoje znalosti preverili žiačky tretieho ročníka. Z troch účastníkov boli dvaja úspešnými riešiteľmi – 2. miesto Barbora Stanková (III.A), náhradník pre okresné kolo a víťazka Júlia Zemaníková (III.A).

    Olympiáda prebiehala vo veľmi pozitívnej atmosfére a zdravej súťaživosti. Dúfam, že aj o rok sa stretneme v takom peknom počte a o rok múdrejší dosiahneme rovnako dobré alebo ešte aj lepšie výsledky. Postupujúcim do okresného kola môžeme zaželať jediné – Viel Glűck und Erfolg smiley

                                                                                              

          

       Mgr. Zuzana Hammerová

   • Naspäť na zoznam článkov