• Sárova Bystrica 2014

   • 16.10.2014 12:08
   • Sárova Bystrica 2014 - celoslovenská súťaž mladých moderátoriek a moderátorov
   • Dňa 16. 10.2014 sa žiaci našej školy, Simon Špánik a Kristián Kysucký, zúčastnili 36. ročníka regionálnej súťaže mladých moderátorov – Sárova Bystrica 2014. Sárova Bystrica je celoslovenská súťaž mladých moderátoriek a moderátorov, ktorá vytvára záujemcom priestor na vlastnú prezentáciu zameranú na moderátorské a hlásateľské schopnosti. Napomáha rozvíjať ústny prejav jednotlivcov, komunikatívne zručností i efektívne používanie materinského jazyka. Súťaž pozostáva zo štyroch súťažných disciplín: interpretácia spravodajského a reklamného textu, vedenie rozhovoru so zaujímavým človekom, moderovanie vlastnej relácie.

   • Naspäť na zoznam článkov