• Klub šikovných žiackych školských rád
   • Klub šikovných žiackych školských rád

   • 17.03.2016 08:50
   • Klub šikovných žiackych školských rád
   • Na našej škole už niekoľko rokov funguje Žiacka školská rada (ŽŠR), v ktorej má každá trieda svojich zástupcov. Členovia ŽŠR sú aktívni mladí ľudia, ktorí sa radi zapájajú do mimoškolských aktivít. Preto keď prišla pozvánka, aby sa naša ŽŠR stala členom Klubu šikovných žiackych rád mládeže, neváhali a zapojili sa. Z dvoch možností, ako sa stať členom Klubu, si vybrali a zrealizovali prvú možnosť - na území školy uskutočnili zaujímavú aktivitu, ktorá poukázala na pozitívne myslenie,  radosť zo života a taktiež prácu v tíme. 

    Rada mládeže žilinského kraja odcenila aktivitu ŽSR  balíčkom kancelárskych potrieb a tiež zaslaním preukazu členstva v Klube šikovných žiackych školských rád. 

    Gratulujeme!

   • Naspäť na zoznam článkov