• Girl´s day 2016

   • 17.05.2016 08:12
   • Girl’s Day je celosvetový deň žien v informačno-komunikačných technológiách (IKT), ktorý sa každoročne koná ŠTVRTÝ ŠTVRTOK V ŠTVRTOM MESIACI.

    A my sme boli pri tom ...
   • Už tradične sa aj v tomto roku naše žiačky zúčastnili tejto zaujímavej akcie. 

    Emma Ondrušová, Barbora Stanková, Danka Rudincová a Andrea Lučajová z III. A a Tina Gáboríková a Veronika Galová z II. A navštívili podnik Siemens, v ktorom im ukázali možnosti využitia IT technológií v ich spoločnosti. Program, ktorý im pripravili sa týkal informatiky a techniky, diskusií na tému práce v týchto sektoroch a možností uplatnenia pre ženy.

    Ďakujeme. smiley

   • Naspäť na zoznam článkov