• Vianočná besiedka

   • 29.12.2016 15:56
   • Dňa 20.12.2016 sa v našej škole konala Vianočná akadémia SSOŠ. 
        
   • Tak ako každý rok pripravená našimi žiakmi pod vedením pani riaditeľky Ing. Gabriely Pažickej, ktorá svojim slávnostným príhovorom Vianočnú akadémiu SSOŠ otvorila. 

    Vianočná akadémia odhalila všetky umelecké ambície našich žiakov. Každé vystúpenie bolo jedinečné a odmenené potleskom. Žiaci našej školy divákov potešili veselými i vážnymi scénkami, príjemným spevom, či recitáciou vlastnej tvorby básní. Jednotlivé body programu vytvárali kompaktný celok zameraný na odovzdávanie si posolstva Vianoc, so želaním prežiť šťastné a pokojné Vianoce.

    Všetci prítomní mali možnosť na chvíľu sa zastaviť, zamyslieť sa nad pravým významom Vianoc a nad posolstvom, ktoré v sebe tieto sviatky ukrývajú. Často hovoríme, čo všetko potrebujeme, čo nám ešte chýba a pritom zabúdame poďakovať za to, čo už máme. Veď najbohatší nie je ten, kto má najviac, ale ten, kto najmenej potrebuje.

    Naším cieľom bolo oživiť význam Vianoc pomocou novodobého ponímania tradičných hodnôt, ktoré robia túto chvíľku tak sviatočnou. V závere akadémie boli odmenení tí žiaci, ktorí sa umiestnili na stupňoch víťazov v rôznych súťažiach, realizovaných v priebehu prvého polroka. Ešte raz srdečne blahoželáme.

                   

   • Naspäť na zoznam článkov