• Vyhodnotenie študijných výsledkov za I. polrok 2016/2017

   • 07.02.2017 22:36
   •   
   • Na Súkromnej strednej odbornej škole v školskom roku 2016/2017 študuje 96 žiakov v štyroch ročníkoch.

    Oceňujeme snahu všetkých žiakov, ktorým záleží na čo najlepších študijných výsledkoch.

    Zvlášť by sme chceli vyzdvihnúť tých, ktorí tie výsledky mali najlepšie.

    Za prvý polrok bolo na škole vyznamenaných  21 žiakov.

     

              Trieda 1. A                                                       Trieda 2. A

    1.      Adamovská Natália                                  1.    Dupkalová Katarína

    2.      Chabadová Mária                                     2.    Franeková Tatiana

    3.      Jankulová Lucia                                       3.    Hrivíková Barbora

    4.      Kováčiková Katarína                                4.    Muráriková Barbora

    5.      Marešová Mária

    6.      Pavelčíková Alexandra

    7.      Planietová Aneta

    8.      Ševčíková Sabrina

    9.      Škrobáková Andrea

    10.    Veveričíková Natália

     

    Trieda 3. A                                                          Trieda 4. A

    1.      Ďurkovská Lenka                                       1.    Mravcová Ivana

    2.      Chodelková Mária                                       2.    Ondrušová Emma

                                                                                         3.    Stanková Barbora

                                                                                         4.    Svrček Dávid

                                                                                         5.    Zemaníková Júlia

     

                     Za mimoriadne výsledky našim žiakom blahoželáme !!!

   • Naspäť na zoznam článkov