• Prednáška "Extrémizmus"

   • 28.02.2017 14:58
   • Dňa 23. 2. 2017 v rámci spolupráce našej školy so Žilinskou univerzitou nás navštívil PhDr. Marek Grejták, zástupca vedúceho Katedry filozofie a religionistiky na Fakulte humanitných vied. 
          
   • Svojou pôsobivou interaktívnou prednáškou na tému: „EXTRÉMIZMUS“ zaujal žiakov. Žiaci boli oboznámení s nebezpečenstvami predmetnej tematiky, zistili, ktoré osoby sa dopúšťajú prejavov extrémizmu, aké druhy extrémizmu sú prítomné v našej spoločnosti a pod. Extrémizmus je fenoménom súčasnej doby a s jeho prejavmi sa stretávame v každodennom živote čoraz častejšie. Je hrozbou pre spoločnosť, ohrozuje demokratické princípy a primárnu hodnotu ľudských práv a základných slobôd. Na záver žiaci nešetrili otázkami, na ktoré im pán PhDr. Marek Grejták ochotne odpovedal.

        

     

   • Naspäť na zoznam článkov