Výchovný poradca

Nadpis

Výchovný poradca: Mgr.Monika Hriníková 

  Konzultačná hodina:  Utorok: 13.00 - 14.00

   Konzultácie sú možné aj podľa individuálnej dohody.  

   Mobil.č.: 0911 566 900

 

 

 Informácie pre záujemcov o vysokoškolské štúdium

 Vysokoškolské štúdium v zahraničí

 http://www.univerzityeu.sk/sk/registracny-formular-na-prezentaciu_48.html

 Portál vysokých škôl

 http://www.portalvs.sk/sk/

 Elektronické prihlasovanie na VŠhttps://www.prihlaskavs.sk/sk/

 

 vzor prihlášky na stiahnutie

 

 kód našej školy na prihlášku na vysokú školu:  037982354

 kód štúdijného odboru našej školy: 6341600

 

Študijné odbory

informatické vedy, matematika, informačné a komunikačné technológie

 

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Saleziánska 18, 010 01 Žilina
  • 0911 566 901 - riaditeľka školy
    0911 556 900 - sekretariát
    0911 566 900 - zborovňa