Žiacka školská rada

ŽŠR

V školskom roku 2018/2019 na pôde Súkromnej strednej odbornej školy pôsobí aj žiacka školská rada. Skladá sa z 13 žiakov a zastúpené sú všetky ročníky.

Členovia ŽŠR za 1. ročník (Karin Bieliková, Katarína Šošková, Vanesa Soláriková, Dominik Adam Papala, Michaela Badurová), za 2.ročník (Chiara Rafajová), za 3.ročník (Samuel Kohút, Samuel Zigo, Mária Marešová) a za 4.ročník (Timotej Rybárik, Barbora Hríviková, Adam Elšík, Dorota Adriána Takáčová). 

 

          

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Saleziánska 18, 010 01 Žilina
  • 0911 566 901 - riaditeľka školy
    0911 556 900 - sekretariát
    0911 566 900 - zborovňa