• Odbor 2569 M

     • Jedinečnosť študijného odboru je v jeho originalite. Absolvent je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti informačných technológií ako programátor, webový dizajnér, vývojár webových a mobilných aplikácií, pracovník technickej podpory, správca informačných systémov a počítačových sietí, technik informačných a digitálnych technológií, internetu vecí – IoT.

      Absolvent pracuje v programe Cisco Networking Academy, ktorý je najkomplexnejší profesijne orientovaný vzdelávací program na svete v rámci prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií

     • Odborná spolupráca

     • Vďaka výnimočnej spolupráci s IT firmami, Siemens Mobility, Asseco CEIT,  Skillmea, DXC.technology, Avast, Rienger Axel  Springer, UNIDAT,  Slovenská grafia a.s., a pod odborným vedením Žilinskej univerzity, Fakulty riadenia a informatiky, Fakulty elektrotechniky a informačných technológií zabezpečujeme najmodernejšiu techniku a technológiu pre potreby kvalitného vyučovania, výnimočných odborníkov z praxe a bezproblémové uplatnenie sa na trhu práce.

    •                                     

     Počas štúdia môžeš získať

     Certifikáty „Cambridge“

     Certifikáty „Cisco“

     Certifikáty firmy skillmea

     Skúsenosti s prácou v Microsoft 365

     Bonusy, ktoré získaš vďaka svojej snaživosti

      

     Dĺžka štúdia a ukončenie

      

     4- ročný študijný odbor

     Maturitná skúška

     ·         Slovenský jazyk a literatúra

     ·         Anglický jazyk

     ·         Teoretická časť odbornej zložky MS (ústna forma MS)

     ·         Praktická časť odbornej zložky MS (praktické prevedenie odborných vedomostí)

      

      

     Príspevok na vzdelávanie

     Príspevok na vzdelávanie je mesačne 100€ (platí sa iba 10 školských mesiacov)

      

      

      

      

      

      

      

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola
   • 0911 566 901 - riaditeľka školy 0911 556 900 - sekretariát 0911 566 900 - zborovňa
   • Saleziánska 18, 010 01 Žilina Slovakia
   • 37982354
   • 2022245962
   • Ing. Gabriela Pažická
   • 7.30 - 12.00 12.30 - 15.00
   • Príspevok na vzdelávanie číslo účtu: 2621858615/1100 IBAN: SK3211000000002621858615 Platba za stravu - žiaci číslo účtu: 2940457528/1100 IBAN: SK6511000000002940457528
  • Prihlásenie