• Odbor 2569 M

     • Jedinečnosť študijného odboru je v jeho originalite. Absolvent je kvalifikovaný pracovník so širokým odborným profilom, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v oblasti informačných technológií ako programátor, webový dizajnér, vývojár webových a mobilných aplikácií, pracovník technickej podpory, správca informačných systémov a počítačových sietí, technik informačných a digitálnych technológií, internetu vecí – IoT.

      Absolvent pracuje v programe Cisco Networking Academy, ktorý je najkomplexnejší profesijne orientovaný vzdelávací program na svete v rámci prípravy špecialistov v oblasti informačných technológií

     • Odborná spolupráca

     • Vďaka výnimočnej spolupráci s IT firmami, Ceit,  skillmea, DXC.technology, Avast, Slovenská grafia a.s., a pod odborným vedením Žilinskej univerzity, Fakulty riadenia a informatiky, Fakulty elektrotechniky a informačných technológií zabezpečujeme najmodernejšiu techniku a technológiu pre potreby kvalitného vyučovania, výnimočných odborníkov z praxe a bezproblémové uplatnenie sa na trhu práce.

    •                                     

     Počas štúdia môžeš získať

     Certifikáty „Cambridge“

     Certifikáty „Cisco“

     Certifikáty firmy skillmea

     Skúsenosti s prácou v Microsoft 365

     Bonusy, ktoré získaš vďaka svojej snaživosti

      

     Dĺžka štúdia a ukončenie

      

     4- ročný študijný odbor

     Maturitná skúška

     ·         Slovenský jazyk a literatúra

     ·         Anglický jazyk

     ·         Teoretická časť odbornej zložky MS (ústna forma MS)

     ·         Praktická časť odbornej zložky MS (praktické prevedenie odborných vedomostí)

      

      

     Príspevok na vzdelávanie

     Príspevok na vzdelávanie je mesačne 59€ (platí sa iba 10 školských mesiacov)