• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Deň otvorených dverí 2019

  Do galérie Deň otvorených dverí 2019 boli pridané fotografie.

 • 16. 10. 2019 Dňa 15. 10. 2019 sa žiaci prvého, druhého a tretieho ročníka zúčastnili turistického spoznávania našej krásnej slovenskej prírody. Tak, ako každý rok, aj tentokrát pre nás pán učiteľ PaedDr. Richard Zaprihač pripravil zaujímavú trasu.
  Krásnou jesennou prírodou na OŽAZ - Obrázok 1


   
 • Sárova Bystrica 2019

  Do galérie Sárova Bystrica 2019 boli pridané fotografie.

  16. októbra 2019 zorganizovalo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja regionálne kolo súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica.

  V Makovického dome si súťažiaci z okresu Žilina zmerali sily v štyroch disciplínach – interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, rozhovor so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie. Odborná porota hodnotila výslovnosť, úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka, presvedčivosť prejavu či schopnosť zaujať poslucháča. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci  – Anettka Planietová a Kristián Gonda.

  Anettka sa umiestnila na treťom mieste, k čomu jej srdečne blahoželáme.  Kristiánovi ďakujeme za výbornú prezentáciu.

 • 12. 10. 2019 Dňa 10. októbra sa uskutočnil 13. ročník Burzy informácií, na ktorom sa v tomto roku zúčastnilo 24 stredných škôl, 1 stredná škola z Českej republiky a 14 prezentujúcich zamestnávateľov. 
  Medzi prezentujúcimi školami bola aj naša Súkromná stredná odborná škola. 
 • 4. 10. 2019 V tomto školskom roku sa aj naša škola stala miestnym centrom, ktoré umožňuje žiakom získať medzinárodnú cenu vojvodu z Edinburgu. Program sa realizuje v 140 krajinách sveta a od roku 2007 aj na Slovensku. 
  DOFE na našej škole - Obrázok 1
 • Európsky deň jazykov

  Do galérie Európsky deň jazykov boli pridané fotografie.

 • 30. 9. 2019 Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. My sme tento deň nenechali bez povšimnutia a oslávili sme ho spoločne s celým svetom.
 • 25. 9. 2019 Žiaci 2. A triedy sa v stredu 25. 9. 2019 zúčastnili dejepisno-literárnej exkurzie do Banskej Bystrice. 
 • 23. 9. 2019 UNICEF hľadá Junior Ambasádov, chceš sa stať jedným z nich? 
  Prečítaj si informácie a zisti, či UNICEF hľadá práve teba. 
 • 23. 9. 2019

  V školách priateľských deťom je prirodzené, že nezabúdajú prispôsobovať rozhodnutie záujmom dieťaťa, teda v zmysle preambuly, ktorá začína slovami „Dieťa predovšetkým...“

 • 22. 9. 2019 Kráčajme spolu na Veľký Fatranský Kriváň - Obrázok 1
  "Nohami kráčajte po zemi, ale srdcom buďte v nebi." 
                                                                                  Don Bosco
 • 22. 9. 2019 Informačné a digitálne technológie sú jednými z najprogresívnejších a najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí, ktoré nás významne ovplyvňujú a formujú budúcnosť. Dnes sú už neodmysliteľnou súčasťou činností nášho života vo všetkých oblastiach.
   
 • 19. 9. 2019 V nasledujúcich dňoch si budeme pripomínať významné dni a to: 
  23. septembra Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi

  18. októbra v poradí už trinásty Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. 
  Naše deti nám nie sú ľahostajné - Obrázok 1  Naše deti nám nie sú ľahostajné - Obrázok 2
  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi. Naše deti nám nie sú ľahostajné a preto sa pripájame zverejnením vizuálu komunikačnej kampane na stránke našej školy a sprievodnými aktivitami na pôde školy počas roka.    
 • 16. 9. 2019

  Prečo študovať IT?

   

  Informačné technológie sú našou budúcnosťou, keďže nám neustále prinášajú nové riešenia, ktoré zjednodušujú náš život. Lídrami pokroku, ktorí majú najväčšiu zásluhu na zavádzaní nových postupov a technológií, sú pritom práve ítečkári.

 • 13. 9. 2019

  Milí rodičia,

  pozývame Vás na plenárne a triedne ZRŠ,
  ktoré sa uskutoční dňa 1. októbra 2019 o 15.30 v aule na prízemí
  a následne v jednotlivých kmeňových triedach.

  Tešíme sa na Vás. 

  Ing. Gabriela Pažická a kolektív 

 • 12. 9. 2019 Dňa 10. septembrazavítali naši žiaci IV. ročníka do priestorov Krajskej knižnice v Žiline, kde sú pre čitateľov i návštevníkov pripravené výstavy, ktoré sa venujú rôznym jubileám. Tento krát ... 
 • 26. 8. 2019

  Vážení kolegovia, milí žiaci a hostia,

  pozývam Vás na slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020, ktoré začne  dňa 2. septembra 2019 o 10.00 h sv. omšou v kostole sv. Jána Bosca a následne o 11.00 h v aule na prízemí.

  Do nového školského roka prajeme veľa úspechov.

strana:

Kontakt

 • Súkromná stredná odborná škola
  Saleziánska 18, 010 01 Žilina
 • 0911 566 901 - riaditeľka školy
  0911 556 900 - sekretariát
  0911 566 900 - zborovňa