• Prijímacie konanie 2021

   •  

    Študijný odbor 2569 M – informačné a digitálne technológie

    • v školskom roku 2021/2022 otvárame 1 triedu s počtom žiakov 26

     

    Termín prijímacích skúšok

    • v prvom termíne sa budú konať prijímacie skúšky 3. mája 2021

     (podľa potreby a počtu uchádzačov aj 4. mája 2021)

    • v druhom termíne sa budú konať prijímacie skúšky 10. mája 2021

     (podľa potreby a počtu uchádzačov aj 11. mája 2021)

     

    Podmienky prijatia

    • študijné výsledky zo základnej školy, prospech z koncoročnej klasifikácie 8. ročníka a polročnej klasifikácie 9. ročníka,
    • Testovanie 9,
    • prijímacie skúšky z predmetov slovenský jazyk a literatúra a matematika.

    (jednotlivé body budú pridelené podľa stanovených Kritérií na prijatie )

     

    Kriteria_pre_prijimacie_konanie_pre_sk._rok_2021-2022_informatika.docx

   • Štúdium IT tá najlepšia voľba!
   • U nás Ťa bude štúdium baviť.
   • Ak niečo ani nezačneš, nečakaj, že sa Ti to podarí.