•                  Niečo o nás

   • Sme stredná škola, pružne reagujúca  na potreby trhu práce a záujmy žiakov. Sme stredná škola,  ktorá rozšírila ponuku vzdelávacích programov o zaujímavý, atraktívny, na trhu práce žiadaný odbor – informačné a digitálne technológie. Chceme motivovať snaživých mladých ľudí, chlapcov  i dievčatá a ponúknuť im široké možnosti uplatnenia sa v digitálnom svete, alebo v štúdiu na vysokých školách. Vzdelávanie nám robí radosť a našu prácu robíme s láskou a trpezlivosťou.

     

    Tak neváhaj a zoznám sa s našim novým informatickým odborom!

 • Najnovšie

  Novinky

   • NEXTECH

   • 21. 9. 2023
   • Od tohto školského roku si môžete každý mesiac pozrieť novinky a zaujímavosti a aj rôzne praktické návody z oblasti IDT. Máte ich k dispozícií v časopise Nextech v pdf podobe alebo tlačenej verzií na sekretáriáte.
    Príjemné čítanie
   • Súťaž - Top robot II.A

   • 30. 6. 2023
   • Súťaž - Top robot II.A - Obrázok 1

    Žiaci druhého ročníka sa zapojili do triednej súťaže o návrh robota - TOP ROBOT II.A.
    Podmienkou bolo navrhnúť robota z tvarov, ktoré sú k dispozícii v MS Word a vytvoriť ho práve v tomto prostredí. 
    Z 29 návrhov sa na prvých priečkach umiestnili UTAKUSAMU, Cyber Zajac a Pingui. 
    Ďakujeme všetkým rodičom, učiteľom i študentom, ktorí sa zapojil do hlasovania a vybrali našu top trojku.
    Gratulujeme Romanovi Nestešovi za I. miesto, Matejovi Munkovi za II. miesto a Beatke Pustajovej za III. miesto. 
     
   • Prednášky k prevencii užívania drog

   • 24. 6. 2023
   • Prednášky k prevencii užívania drog - Obrázok 1
     

    Aj v druhom polroku školského roka sme si pripomenuli problematiku drogových závislostí so zameraním na žuvací tabak a elektronické cigarety. Prednášať nám prišiel pán Prekop – z Centra Slovensko bez drog, n. o.  

    Prednášok sa zúčastnili všetky triedy a každá z nich bola ukončená diskusiou. 

    Otázka prevencie a boja proti drogám v akejkoľvek podobe...

   • Matematický klokan 2023

   • 9. 6. 2023
   • Matematický klokan 2023 - Obrázok 1ä

    25. ročník najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan sa dostal do finále. Potešme sa spoločne skvelými výsledkami našich žiakov.

    Naším najúspešnejším riešiteľom bol opäť Benjamín Baránek z 3. A. S jedinou chybičkou sa umiestnil na krásnom 4. mieste. Vo svojej kategórii Kadet O34 predbehol 99,6 % všetkých súťažiacich. Krásny úspech v tejto istej kategórii dosiahol aj Filip Vacula na 23. mieste s percentilom 94,8 %. Podobné umiestnenie, ale v kategórii Kadet O12 získal žiak 2. A Tomáš Špánik na 24. mieste s percentilom 92,2 %. Úspešnými riešiteľmi boli ešte aj Lea Laterníková (86,7 %) a Bronislav Škrivánek (88,8 %), obaja z triedy 2. A. Všetci títo menovaní získali aj vecné ceny. Srdečne blahoželáme!

    Svojimi výsledkami nás však potešili aj ďalší súťažiaci, ktorí sa ...


     
   • "Horolezci, horolezkyne, horolezčatá..."

   • 2. 6. 2023
   • Medzinárodný deň detí sme s našimi žiakmi oslávili v nádhernom žilinskom lezeckom centre LA SKALA.

    Pod dohľadom certifikovaných inštruktorov sme si mohli vyskúšať cesty rôznych obťažností na lezeckej stene. Výzvami boli aj rôznofarebné cesty v samostatnej bouldrovacej hale, ktorá sa páčila hlavne našim druhákom. Vyskúšali sme si aj tzv. samoisty. Tí, ktorí nechceli liezť, využili možnosti, ktoré ponúka vonkajší areál, kde sa dá behať, hrať rôzne loptové hry, cvičiť na workoutovom ihrisku. Strávili sme spolu krásny veselý deň detí, plný výziev, vzájomnej podpory, povzbudzovania, priateľskej atmosféry. Tí, ktorých táto športová aktivita zaujala, môžu so súhlasom rodičov centrum navštevovať pravidelne, informácie nájdete na stránke https://www.laskala.sk/.

    Ďakujeme La skale za všetku pomoc pri organizovaní tejto akcie a nášmu ZRŠ za finančnú podporu podujatia, ktoré bolo pomyselnou bodkou za naším tohtoročným projektom Šport študentom.

 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • RAS
  • avast
  • DXC
  • CEIT
  • Dofe
  • budfri
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers
   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola
    • 0911 566 901 - riaditeľka školy 0911 556 900 - sekretariát 0911 566 900 - zborovňa
    • Saleziánska 18, 010 01 Žilina Slovakia
    • 37982354
    • 2022245962
    • Ing. Gabriela Pažická
    • 7.30 - 12.00 12.30 - 15.00
    • Príspevok na vzdelávanie číslo účtu: 2621858615/1100 IBAN: SK3211000000002621858615 Platba za stravu - žiaci číslo účtu: 2940457528/1100 IBAN: SK6511000000002940457528
   • Prihlásenie