• Baví ťa IT? Otvárame pre teba nový odbor

  Informačné a digitálne technológie 2569 M

  Tak neváhaj a pridaj sa k nám...

 • Naštartuj svoju budúcnosť s nami a vstúp do sveta IT!

  • Darujte 2% dane

   Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
   1. Do 15.2.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
   2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
   3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
   4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
   5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Stredoškolák
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Svätoplukova 42, 01001 Žilina
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 37978985
   6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Podávate si daňové priznanie sami?
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
   3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Stredoškolák
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Svätoplukova 42, 01001 Žilina
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 37978985
   4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2021) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
   Postup pre právnické osoby
   1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
   2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
   3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
    Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Stredoškolák
    Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Svätoplukova 42, 01001 Žilina
    Právna forma: Občianske združenie
    Identifikačné číslo (IČO/SID): 37978985
   4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
   5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Partneri

  • Staňte sa naším fanúšikom

  • Prihlásenie

  • Zvonenia

   Pondelok 10. 8. 2020
  • Fotogaléria

   • DofE expedícia
   • Lyžiarsky výcvik
   • Súťaž v riešení SUDOKU
   • Ruské slovo
   • sv. Mikuláš
   • Florbal_2019
   • Exkurzia Zlín 2019
   • Olympiáda ANJ 2019
   • Návšteva Krajskej knižnice v novembri 2019