•                  Niečo o nás

   • Sme stredná škola, pružne reagujúca  na potreby trhu práce a záujmy žiakov. Sme stredná škola,  ktorá rozšírila ponuku vzdelávacích programov o zaujímavý, atraktívny, na trhu práce žiadaný odbor – informačné a digitálne technológie. Chceme motivovať snaživých mladých ľudí, chlapcov  i dievčatá a ponúknuť im široké možnosti uplatnenia sa v digitálnom svete, alebo v štúdiu na vysokých školách. Vzdelávanie nám robí radosť a našu prácu robíme s láskou a trpezlivosťou.

     

    Tak neváhaj a zoznám sa s našim novým informatickým odborom!

 • Najnovšie

  Novinky

   • Workshop pod záštitou SIEA

   • 23. 9. 2021
   • Dňa 21. septembra sa na našej škole uskutočnil workshop pod záštitou SIEA – Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, v rámci národného projektu – Zvýšenie inovačnej výkonnosti Slovenskej ekonomiky.

   • Deň finančnej gramotnosti

   • 8. 9. 2021
   •  

    8. septembra si pripomíname Medzinárodný deň finančnej gramotnosti. Žiakom na odborných hodinách poskytujeme vzdelávacie aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti. 10. ročník finančnej olympiády začne prebiehať od novembra 2021. Naši žiaci sú srdečne pozvaní k účasti. 

     Finančná gramotnosť je základom úspešnej finančnej budúcnosti.    • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

   • 24. 8. 2021
   • Vážení kolegovia, milí žiaci a hostia,

    pozývam Vás na slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022, ktoré sa uskutoční   dňa 2. septembra 2021 o 8.30 h v aule na prízemí.

    Do nového školského roka prajeme veľa úspechov.

     

    (Pri nástupe si prineste vypísané tlačivo o bezpríznakovosti)
    Bezpriznakovost_-_tlacivo.docx

   • Poďakovanie pani riaditeľke

   • 9. 7. 2021
   • Kytica vďaky patrí pani riaditeľke Ing. Gabriele Pažickej za desať rokov náročnej a obetavej práce pri výchove a vzdelávaní pätnásťročnej mládeže.

    Trpezlivo a s láskou si usmerňovala kroky mladej strednej školy, jej žiakov  a pedagógov.  Z obdobia predškolského veku si školu  priviedla do rokov  rannej dospelosti.

    Ďakujem ti pani riaditeľka.

    Do ďalších rokov v pokračujúcej funkcií Ti prajem veľa elánu a šťastnú ruku pri výbere dobrých spolupracovníkov, aby ste spoločne previedli Súkromnú strednú odbornú školu k úplnej dospelosti . Spolupracujte na novej etape života školy, nového študijného odboru Informačné a digitálne technológie. Priveďte úspešne k maturite žiakov končiaceho študijného odboru Škola podnikania. Verím, že naďalej bude prvoradou profesionálnou úlohou v tvojom srdci poskytovanie kvalitného odborného vzdelávania, ale aj výchova dobrého mladého človeka.
     

    Bernadetta Gábrišová
    zriaďovateľka školy  

     

                                                                                                

     
   • Cvičná firma - Bio prací gél

   • 21. 6. 2021
   • Jednou z najväčších motivácií pri výučbe odborných predmetov je aj cvičná firma. Tu žiaci prakticky využívajú vedomosti, ktoré získavajú na teoretických predmetoch, učia sa  spolupráci a rozvíjajú svoju kreativitu. Tento rok naši tretiaci vyrábali Bio prací gél na farebné oblečenie, ktoré účinne odstráni škvrny a je šetrný k pokožke.
 • Partneri

  Ďakujeme našim partnerom za spoluprácu
  • QBSW
  • avast
  • DXC
  • CEIT
  • Dofe
  • budfri
   • Nechci byť človekom, ktorý je úspešný, ale buď človekom, ktorý za niečo stojí.
   • Albert Einstein
   • Miluj všetkých, dôveruj málokomu, neubližuj nikomu.
   • William Shakespear
   • Študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť.
   • Carl Rogers