• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov pre našu školičku prostredníctvom Občianského združenia Stredoškolák.

    V spolupráci s týmto občianskym združením sa snažíme stále skvalitňovať výchovno-vzdelávací proces v škole ako aj technické vybavenie školy.

    Posledné roky sú pre všetkých úplne iné. Stáli pred nami výzvy, ktoré sme sa spolu s vašimi deťmi snažili zvládnuť.
    Využitie voľného času študentov a spoznávanie nových kultúr nebolo možné praktizovať cez exkurzie a výlety, tak  sme ich  začali objavovať prostredníctvom projektu e-Twinning.

    Aby sme využili finančné prostriedky získané prostredníctvom Občianského združenia Stredoškolák, rozhodli sme sa vynoviť technické vybavenie počítačovej triedy. Finančnú podporu sa nám podarilo získať aj prostredníctvom projektu so spoločnosťou T-com, vďaka čomu sme pre vaše deti obstarali najnovšie micro:bity.
     

    Vopred Vám ďakujeme za spoluprácu a podporu aj v tomto roku.    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Stredoškolák
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Svätoplukova 42, 01001 Žilina
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37978985
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Stredoškolák
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Svätoplukova 42, 01001 Žilina
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37978985
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: Občianske združenie Stredoškolák
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Svätoplukova 42, 01001 Žilina
   Právna forma: Občianske združenie
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37978985
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola
   • 0911 566 901 - riaditeľka školy 0911 556 900 - sekretariát 0911 566 900 - zborovňa
   • Saleziánska 18, 010 01 Žilina Slovakia
   • 37982354
   • 2022245962
   • Ing. Gabriela Pažická
   • 7.30 - 12.00 12.30 - 15.00
   • Príspevok na vzdelávanie číslo účtu: 2621858615/1100 IBAN: SK3211000000002621858615 Platba za stravu - žiaci číslo účtu: 2940457528/1100 IBAN: SK6511000000002940457528
  • Prihlásenie