• Krúžky 2022/2023

  • Naša škola každý rok ponúka široký výber krúžkovej činnosti z rôznych oblastí. Nejedná sa len  o krúžky na prehĺbenie vedomostí z jednotlivých predmetov, ale i spoločenské aktivity alebo krúžky pohybového zamerania. V školskom roku 2022/2023 si naši študenti vybrali nasledovné krúžky.

   • Robotika

   • Tento školský rok sme si pre vás pripravili novinku v podobe krúžku robotiky. Program je postavený na výzvach pre jednotlivé skupiny tak, aby študenti  zapojili logické myslenie pri riešení problémov, programovaní a technických zručnostiach.

    Študenti zapojení to tohto krúžku sa učia tímovej spolupráci, sú nadchnutí pre inovácie, nadobudnú zručnosti, ktoré budú potrebovať v budúcnosti v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

   • Programovanie Python

   • Krúžok programovanie v Python je určený pre každého kto sa chce učiť nové veci a chce si prehĺbiť svoje doteraz získané vedomosti. Pohltilo ťa progamovanie natoľko, že sa chceš zoznámiť s rôznymi programovacími jazykmi? Si na správnom mieste. Python je multi-paradigmový jazyk. To znamená, že namiesto toho, aby nútil programátora používať určitý štýl programovania, umožňuje používanie viacerých štýlov.

   • Modelovanie v 3D tlači


   • V mimoškolských aktivitách sa snažíme využívať moderné vyučovacie metódy, ktoré sa stávajú postupne koníčkom a motivujú žiakov k práci. Modernou metódou je projektové vyučovanie, ktoré chceme využívať práve pri práci s 3D tlačiarňou. Modelovanie a následne tlač na 3D tlačiarni dáva žiakom  priestor pre kreatívnu tvorbu a učí ich tímovej práci.

     

   •         

   • Cvičná firma

   • Chceš si v budúcnosti založiť svoju firmu a mať všetky doklady pod palcom? Vieš si sám viesť účtovníctvo, skontrolovať správnosť dokladov, spraviť ročnú uzávierku a daňové priznanie? Ponúkame ti priestor pre  obohatenie tvojich doterajších vedomostí a  zručností. Čas môžeš využiť aj na prípravu na maturitnú škúšku.