• Krúžky 2022/2023

  • Naša škola každý rok ponúka široký výber krúžkovej činnosti z rôznych oblastí. Nejedná sa len  o krúžky na prehĺbenie vedomostí z jednotlivých predmetov, ale i spoločenské aktivity alebo krúžky pohybového zamerania. V školskom roku 2022/2023 si naši študenti vybrali nasledovné krúžky.

   • Robotika

   • Tento školský rok sme si pre vás pripravili novinku v podobe krúžku robotiky. Program je postavený na výzvach pre jednotlivé skupiny tak, aby študenti  zapojili logické myslenie pri riešení problémov, programovaní a technických zručnostiach.

    Študenti zapojení to tohto krúžku sa učia tímovej spolupráci, sú nadchnutí pre inovácie, nadobudnú zručnosti, ktoré budú potrebovať v budúcnosti v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

   • Šachový krúžok  - myslieť a byť o krok vpred

   • Žiaci sa pri  šachov zlepšujú v samostatnom premýšľaní. Učia sa  niesť zodpovednosť za svoje rozhodnutia, učia sa zniesť prehru, ale aj okúsia pocit víťazstva. Princíp fair-play musí byť základom, s ktorým vkročia o pár rokov do samostatného života. Šachy nás sprevádzajú celým životom, pomáhajú nám vybrať si vždy to najlepšie riešenie, učia nás myslieť a byť o krok vpred. Ak si raz túto hru zamilujete, nie je cesty späť.

   • Modelovanie v 3D tlači


   • V mimoškolských aktivitách sa snažíme využívať moderné vyučovacie metódy, ktoré sa stávajú postupne koníčkom a motivujú žiakov k práci. Modernou metódou je projektové vyučovanie, ktoré chceme využívať práve pri práci s 3D tlačiarňou. Modelovanie a následne tlač na 3D tlačiarni dáva žiakom  priestor pre kreatívnu tvorbu a učí ich tímovej práci.

     

   •         

   • Francúzsky jazyk

   • Francúština je vášeň. Stáva sa rok čo rok populárnejším jazykom, pretože otvára brány do známych aj menej známych kútov sveta. Umožní vám študovať na prestížnych univerzitách vo Francúzsku, v Kanade, vo Švajčiarsku či v Belgicku. Pri cestovaní môžeme lepšie pochopiť mentalitu a kultúru francúzsky hovoriacich krajín. 

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola
   • 0911 566 901 - riaditeľka školy 0911 556 900 - sekretariát 0911 566 900 - zborovňa
   • Saleziánska 18, 010 01 Žilina Slovakia
   • 37982354
   • 2022245962
   • Ing. Gabriela Pažická
   • 7.30 - 12.00 12.30 - 15.00
   • Príspevok na vzdelávanie číslo účtu: 2621858615/1100 IBAN: SK3211000000002621858615 Platba za stravu - žiaci číslo účtu: 2940457528/1100 IBAN: SK6511000000002940457528
  • Prihlásenie