• Krúžky 2020/2021

  • Naša škola každý rok ponúka široký výber krúžkovej činnosti z rôznych oblastí. Nejedná sa len  o krúžky na prehĺbenie vedomostí z jednotlivých predmetov, ale i spoločenské aktivity alebo krúžky pohybového zamerania. V školskom roku 2020/2021 si naši študenti vybrali nasledovné krúžky.

   • Robotika

   • Tento školský rok sme si pre vás pripravili novinku v podobe krúžku robotiky. Program je postavený na výzvach pre jednotlivé skupiny tak, aby študenti  zapojili logické myslenie pri riešení problémov, programovaní a technických zručnostiach.

    Študenti zapojení to tohto krúžku sa učia tímovej spolupráci, sú nadchnutí pre inovácie, nadobudnú zručnosti, ktoré budú potrebovať v budúcnosti v rýchlo sa meniacom pracovnom prostredí.

   • Matematický krúžok

   • Matematický krúžok je určený pre každého kto sa chce učiť nové veci a chce si prehĺbiť svoje doteraz získané vedomosti.  Vyznačuje sa svojou pestrosťou a rôznorodosťou. Žiaci sa majú možnosť zoznámiť s novými trendami vo vyučovaní matematiky, rozvíjať si logické myslenie, objaviť využitie matematických vied v praktickom živote. Príležitosť sa ponúka aj v utvrdení si vedomostí pred maturitnou skúškou.

   • Účtovníctvo v praxi


   • Naučte sa viesť podvojné účtovníctvo v praxi, aj keď nie ste úplní nováčikovia. Na krúžku účtovníctvo v praxi prepojíte svoje teoretické znalosti s praktickým „účtovným“ životom firmy. Máme pre vás pripravené množstvo príkladov, s ktorými hlbšie pochopíte pravidlá účtovania, naučíte sa vyplniť vyplniť  všetky tlačivá a daňové priznania. Povieme si „pikošky“, s ktorými sa v reálnom živote budete pravidelne stretávať.

   • Krúžok anglického jazyka

   •               „Do you speak english?  Do you understand me?“ 

    Ak si chceš prehĺbiť svoje schopnosti a komunikovať plynule po anglicky, potom si si vybral správne! Hlavným cieľom krúžku je rozvíjať cit pre jazyk a vzťah študentov k angličtine, s ktorou sa dnes stretávajú na každom kroku a v budúcnosti sa bez nej nezaobídu.

    Dostanete viac ako čakáte. Hodiny krúžkovej činnosti sú obohatené o množstvo aktivít zameraných na čo najefektívnejšie pochopenie a upevnenie cudzieho jazyka.

   • Internet café

   • Nemáš doma rýchly internet a v knižnici sa nevieš sústrediť. Ponúkame ti priestor a najnovšiu výpočtovú techniku pre svoje obohatenie vedomostí a  zručností. Čas môžeš využiť aj na prípravu na jednotlivé odborné či všeobecno-vzdelávacie predmety.