Zoznam krúžkov

WWW Názov    Popis
Internetový krúžok
Krosáci
Krúžok admistratívy
Matematika
Príprava na maturitu z anglického jazyka gramatika + konverzácia
Účtovníctvo v praxi

© aScAgenda 2020.0.1193 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 21.10.2019

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Saleziánska 18, 010 01 Žilina
  • 0911 566 901 - riaditeľka školy
    0911 556 900 - sekretariát
    0911 566 900 - zborovňa