• Maturita 2022

    • Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky sa uskutoční z predmetov:


     • slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra dňa 15. marca 2022 (utorok),
     • anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk, taliansky jazyk dňa 16. marca 2022 (streda),
     • matematika dňa 17. marca 2022 (štvrtok),
     • slovenský jazyk a slovenská literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra dňa 18. marca 2022 (piatok).


     Náhradný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS sa uskutoční v termíne 5. – 8. apríl 2022.


     Príslušné OŠ OÚ určia termíny internej časti MS, okrem písomnej formy, jednotlivým SŠ vo svojej územnej pôsobnosti v čase od 23. mája 2022 do 10. júna 2022.


     Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2020/2021 sa uskutoční v termíne 3. – 8. september 2021. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2021.


     Opravný termín externej časti MS a písomnej formy internej časti MS pre školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne 5. – 8. september 2022. Dni konania opravného termínu pre jednotlivé predmety určí NÚCEM na základe počtu prihlásených žiakov a zverejní ich najneskôr 1. augusta 2022.