• Maturita 2023

      • 1. Riadny termín maturitnej skúšky


       Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti
       maturitnej skúšky bude v predmetoch:


       a) slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra 14. marca 2023 (utorok)
       b) anglický jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, francúzsky jazyk, španielsky jazyk,
       taliansky jazyk dňa 15. marca 2023 (streda),
       c) matematika dňa 16. marca 2023 (štvrtok),


       2. Náhradný termín maturitnej skúšky


       Náhradný termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky
       bude v termíne od 3 – 5. apríl 2023 a 12. 4. 2023.


       Praktická časť odbornej zložky MS


       PČOZ MS z predmetov účtovníctvo, podnikanie, aplikovaná informatika /programy Olymp, Alfa,
       Omega/ sa uskutoční na našej škole 13. apríla 2023 (štvrtok)
        

       Ústna forma IČ MS
       Ústna forma maturitných skúšok na našej škole sa bude konať od 22.- 23 máj 2023 (prvý termín)

     • zatiaľ žiadne údaje
   • Kontakty

    • Súkromná stredná odborná škola
    • 0911 566 901 - riaditeľka školy 0911 556 900 - sekretariát 0911 566 900 - zborovňa
    • Saleziánska 18, 010 01 Žilina Slovakia
    • 37982354
    • 2022245962
    • Ing. Gabriela Pažická
    • 7.30 - 12.00 12.30 - 15.00
    • Príspevok na vzdelávanie číslo účtu: 2621858615/1100 IBAN: SK3211000000002621858615 Platba za stravu - žiaci číslo účtu: 2940457528/1100 IBAN: SK6511000000002940457528
   • Prihlásenie