• Súťaž - Top robot II.A

    • 30.06.2023 19:52


    • Žiaci druhého ročníka sa zapojili do triednej súťaže o návrh robota - TOP ROBOT II.A.
     Podmienkou bolo navrhnúť robota z tvarov, ktoré sú k dispozícii v MS Word a vytvoriť ho práve v tomto prostredí. 
     Z 29 návrhov sa na prvých priečkach umiestnili UTAKUSAMU, Cyber Zajac a Pingui. 
     Ďakujeme všetkým rodičom, učiteľom i študentom, ktorí sa zapojil do hlasovania a vybrali našu top trojku.
     Gratulujeme Romanovi Nestešovi za I. miesto, Matejovi Munkovi za II. miesto a Beatke Pustajovej za III. miesto. 
      
    • viac
    • Prednášky k prevencii užívania drog

    • 24.06.2023 08:07

    •  

     Aj v druhom polroku školského roka sme si pripomenuli problematiku drogových závislostí so zameraním na žuvací tabak a elektronické cigarety. Prednášať nám prišiel pán Prekop – z Centra Slovensko bez drog, n. o.  

     Prednášok sa zúčastnili všetky triedy a každá z nich bola ukončená diskusiou. 

     Otázka prevencie a boja proti drogám v akejkoľvek podobe...

    • viac
    • Matematický klokan 2023

    • 09.06.2023 08:17
    • 25. ročník najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan sa dostal do finále. Potešme sa spoločne skvelými výsledkami našich žiakov.

     Naším najúspešnejším riešiteľom bol opäť Benjamín Baránek z 3. A. S jedinou chybičkou sa umiestnil na krásnom 4. mieste. Vo svojej kategórii Kadet O34 predbehol 99,6 % všetkých súťažiacich. Krásny úspech v tejto istej kategórii dosiahol aj Filip Vacula na 23. mieste s percentilom 94,8 %. Podobné umiestnenie, ale v kategórii Kadet O12 získal žiak 2. A Tomáš Špánik na 24. mieste s percentilom 92,2 %. Úspešnými riešiteľmi boli ešte aj Lea Laterníková (86,7 %) a Bronislav Škrivánek (88,8 %), obaja z triedy 2. A. Všetci títo menovaní získali aj vecné ceny. Srdečne blahoželáme!

     Svojimi výsledkami nás však potešili aj ďalší súťažiaci, ktorí sa ...


      
    • viac
    • Girl's Day so Simonkou a Zuzkou

    • 11.05.2023 12:25    • 27. apríla sa naše dievčatá zúčastnili v rámci celoslovenskej aktivity Girl's Day, ktorý organizuje spoločnosť Aj ty v IT a navštívili Sudolabs, s. r. o.  v Košiciach. Ako táto aktivita prebiehala si môžete prečítať od účastníčok Zuzky Palčekovej a Simonky Gašparovej. 

     Simonka: "Ja som sa na tento kurz veľmi tešila, pretože ...
      
    • viac
    • Športový deň

    • 11.05.2023 10:40

    • Dňa 4. mája sa na našej škole uskutočnil športový deň, kde si žiaci zahrali o putovný pohár SSOŠ. Žiaci súťažili vo futbale, ale mali možnosť ukázať svoje schopnosti aj v iných disciplínach. Všetci žiaci nasadili maximum do svojho výkonu, čo sa aj vyplatilo tímu „mix“, ktorý získal putovný pohár pre najlepší hráčsky tím. Všetkým ďakujeme za účasť a gratulujeme víťaznému tímu.
      
    • viac
    • Pozvanie na Strednú zdravotnícku školu

    • 05.05.2023 23:58    • Maturanti odboru masér zo SZŠ v Žiline pripravili pre našich prvákov – žiakov odboru informačné a digitálne technológie edukačnú aktivitu v rámci svojho projektu Škola škole. Aktivita z oblasti pohybovej životosprávy bola zameraná na prevenciu porúch pohybového aparátu v súvislosti s dlhodobou statickou záťažou pri práci s počítačom, počítačovou myškou a podobne.
     Dňa 27. 4. sme spolu s našimi prvákmi navštívili túto žilinskú strednú odbornú školu, dozvedeli sme sa zásady správneho držania tela, správneho sedenia pri počítači, či správneho uchopenia počítačovej myšky. Na upevnenie týchto zásad sme mali možnosť stiahnuť si prostredníctvom QR kódu aplikáciu do svojich mobilných zariadení.


     Aplikácia je pre nás otvorená do 9. mája. Študenti SZŠ nám v praktickej časti podujatia predviedli ukážky kompenzačných cvičení, ktoré potom aj jednotlivo so žiakmi precvičovali. Celé podujatie sa nieslo v priateľskej, dobrosrdečnej, ale aj profesionálnej atmosfére. Odniesli sme si nielen mnoho užitočných rád a informácií, ktoré sa nám zídu do nášho pracovného života, ale aj pocit študentskej spolupatričnosti a ochoty podeliť sa o svoje poznatky.

     Veľké poďakovanie patrí študentom, aj pani učiteľke PhDr. Jarmile Švejdovej, MPH a pani učiteľke Mgr. Beate Nemcovej za túto milú a skvelú iniciatívu.
      
    • viac
    • Plávanie na Mestskej krytej plavárni

    • 05.05.2023 20:48    • V rámci nášho školského projektu Šport študentom sme navštívili jedno z významných športovísk v Žiline - Mestskú krytú plaváreň. Spolu s tretiakmi sme sa počas hodín telesnej a športovej výchovy presunuli na miesto, kde nám Andrej Čapliar pripravil krátku rozcvičku a ukázal nám rôzne plavecké štýly. Počas samotného plávania v bazéne sme sa venovali správnemu dýchaniu, čo je kľúčové pre každý plavecký štýl.

     Chceli by sme sa touto cestou poďakovať pánovi Budajovi za jeho podporu, vďaka ktorej sme mohli vstúpiť na plaváreň zdarma.
    • viac
    • Prednáška z Akadémie ozbrojených síl generála M. R. Štefánika

    • 04.05.2023 09:30

    • Dňa 27. apríla sa uskutočnila pre žiakov tretieho a štvrtého ročníka prednáška na tému – Ozbrojené sily Slovenskej republiky. Prednášku viedol nadrotmajster z 5. pluku špeciálneho určenia Žilina, ktorý žiakom pútavo rozprával o povolaní vojaka. Priblížil im štúdium na Akadémii ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom Mikuláši, benefity pre profesionálnych vojakov a mnoho ďalšieho. V závere prednášky nasledovali otázky žiakov a vzájomná diskusia.

     Motto: „Sila – odvaha – pripravenosť.“
      
    • viac
    • Dvojhodinovka šachu

    • 26.04.2023 10:44


    • Vieme, že hra šachu nie je len spoločenskou aktivitou, pri ktorej môžeme tráviť svoj voľný čas, ale je to aj vynikajúci spôsob, ako zlepšiť svoje kognitívne funkcie, koncentráciu a pamäť. Preto sme pre našich prvákov z IT odboru pripravili dvojhodinovku, kde pani Tóthová z CVČ v Žiline predstavila šachové stratégie a taktiky, ktoré vylepšia šachovú partiu.
     Žiaci mali možnosť prakticky si vyskúšať situácie z otvorenia hry, strednej hry aj koncoviek. Veríme, že hra šachu, ktorá vyžaduje logické a systematické myslenie, je dôležitá aj pre programátorov, ale tiež sme presvedčení, že si pri šachu môžeme aj skutočne oddýchnuť. :)

     Ďakujeme. 
      
    • viac
    • Deň narcisov

    • 20.04.2023 18:34
    • Dnes 20. apríla si pripomíname Deň narcisov. Kvet narcisu – symbol nádeje, pomoci a porozumenia, v tento deň si ho pripíname, aby sme vyjadrili spolupatričnosť s ľuďmi, ktorí bojujú s ťažkým onkologickým ochorením. K tomuto dňu sa každoročne vyhlasuje aj zbierka, pričom finančné prostriedky využije Liga proti rakovine na užitočné projekty a programy pre ľudí trpiacich touto chorobou.  Prispieť môžeme rôznymi formami. Pozrieť si ich môžete aj na uvedenom linku:
     Deň narcisov (dennarcisov.sk)

      
    • viac
    • Interview Day

    • 07.04.2023 08:01

    • Dňa 30. marca žiaci štvrtého ročníka navštívili hotel Slovakia, kde prebiehal Interview Day. Počas tohto dňa sa mohli  žiaci  zoznámiť s firmami, zamestnávateľmi, ktoré im ponúkajú rôzne pracovné možnosti. Tento deň slúži na získanie dostatočného množstva informácií o zamestnávateľoch, ktoré študenti potrebujú na správne rozhodnutie o svojom budúcom povolaní. Žiaci nabrali veľa plnohodnotných, odborných informácií a možno si v budúcnosti vyberú práve firmu, s ktorou prišli v tento deň do kontaktu.
      
    • viac
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola
   • 0911 566 901 - riaditeľka školy 0911 556 900 - sekretariát 0911 566 900 - zborovňa
   • Saleziánska 18, 010 01 Žilina Slovakia
   • 37982354
   • 2022245962
   • Ing. Gabriela Pažická
   • 7.30 - 12.00 12.30 - 15.00
   • Príspevok na vzdelávanie číslo účtu: 2621858615/1100 IBAN: SK3211000000002621858615 Platba za stravu - žiaci číslo účtu: 2940457528/1100 IBAN: SK6511000000002940457528
  • Prihlásenie