• Hra o financiách

    • 22.12.2022 16:02


    • Dňa 19.12. sa uskutočnila prednáška pre žiakov tretieho ročníka, ktorej cieľom bolo upevnenie vedomostí a nadobudnutie nových poznatkov  z problematiky finančnej gramotnosti. Projekt Finančnej gramotnosti s OVB zastrešili certifikovaní lektori  pán a pani Galaboví. Finančnú gramotnosť si žiaci upevnili prostredníctvom hrania hry – Finančná sloboda.  V úvode si žiaci/hráči osvojili pravidlá, ako získať kontrolu nad svojimi financiami, ako správne narábať s peniazmi a uvedomili si hodnotu peňazí. Zistili, ako zabezpečiť, budovať a zhodnocovať svoj majetok a finančne sa zabezpečiť a rozpoznať chyby vo finančnom rozhodovaní. Hráči vďaka tejto hre začali vnímať starostlivosť o financie racionálne a nenechali sa ovládať emóciami.  Žiaci boli nadšení, hra im umožnila prepojiť teóriu s praxou.
      
    • viac
    • Prednáška o posunkovaní, odzeraní a vzájomnom porozumení a predvianočná návšteva VÚC

    • 22.12.2022 16:00

    • Vo štvrtok 8. 12., keď naši spolužiaci cestovali na školský výlet do vianočnej Prahy, sme ani my – „zostávajúci“, nezaostávali za zaujímavými aktivitami. Pani Mgr. Lenka Smatanová, tlmočníčka posunkovej reči -  z organizácie – KČ Aneps Trenčín, nezisková organizácia, ktorá pomáha nepočujúcim v ich každodennom živote a najmä v situáciách, pri ktorých potrebujú tlmočiť, nám prišla priblížiť svoju prácu. Pripravila si pre nás prezentáciu k tejto téme.  Dozvedeli sme sa ako „odzerať u úst povedané“ a ako umožniť nepočujúcim odzerať reč z našich úst pri artikulácii.

    • viac
    • Attomat - druhé kolo

    • 22.12.2022 12:20
    • 14. 12. 2022 sa zástupcovia našej školy zúčastnili už 11. série súťaže Attomat. Organizátori pre nás pripravili opäť 20 zaujímavých úloh, na ktoré sme mali čas presne 1 hodinu. Pani učiteľka Mgr. Janka Pajgerová stihla správne vypočítať 16 úloh a žiak 3. A Filip Vacula 15 úloh.Umiestnili sa na peknom 24. resp. 29. mieste výsledkovej listiny kategórie Open. Škoda len, že viacerí fanúšikovia tejto skvelej online súťaže sa tentokrát pozabudli prihlásiť. Už teraz vás všetkých pozývame na ďalšie kolo súťaže - už v roku 2023.
    • viac
    • Databázový seminár na Fakulte riadenia a informatiky

    • 21.11.2022 18:33


    • Dňa 16. 11. 2022 sa naši tretiaci zúčastnili databázového semináru, ktorý sa konal na Žilinskej univerzite na Fakulte riadenia a informatiky, a to pod vedením doc. Ing. Michala Kveta, PhD.
     Naši žiaci si upevnili svoje vedomosti z oblasti SQL jazyka, získali veľké množstvo ďalších praktických informácií, ktoré môžu uplatňovať ďalej a taktiež sa oboznámili s tvorbou aplikácií v nástroji Oracle APEX.
    • viac
    • iBobor 2022

    • 21.11.2022 11:48
    • Účasť našich žiakov – informatikov v medzinárodnej súťaži iBobor sa stáva tradíciou. Tento rok tiež nebol výnimkou. Naši prváci a druháci súťažili v kategórii Junior a tretiaci už postúpili o kategóriu vyššie do kategórie Senior. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.
    • viac
    • Šikanovanie, kriminalita a drogová trestná činnosť

    • 21.11.2022 18:35

    • Začiatkom novembra, dňa 2. novembra, sa naši prváci a druháci, formou prednášky spojenej s diskusiou, hlbšie oboznámili  nielen s problematiku šikanovania a kyberšikanovania, ale aj s otázkou kriminality mládeže a drogovej trestnej činnosti.
     Túto problematiku nám priblížil pán nadporučník Mgr. Marián Frývald z vnútorného oddelenia OR PZ Žilina.  Poučil nás o právnych následkoch protiprávneho konania ...
    • viac
    • Prednášky pod záštitou Národného podnikateľského centra

    • 11.11.2022 22:15


    • V dňoch 24.10 a 4. 11. 2022 sa na našej škole uskutočnili odborné prednášky pre žiakov štvrtého ročníka pod záštitou Národného podnikateľského centra. Odborné prednášky viedol Mgr. Andrej Rybovič. V prednáškach sa zaoberal témami: "Podnikanie v dnešnom svete", kde prednášajúci priblížil žiakom podnikateľský nápad, ktorý tvorí 20 % úspechu a dôležité je „uviesť ho do života“. Témou ďalšieho stretnutia bol  "Business model Canvas v praxi". Canvas model načrtáva niekoľko možností, ako vytvoriť "stavebné kamene" na činnosť firmy. Tento praktický nástroj pomáha podporiť vzájomné porozumenie, diskusiu, kreativitu a analýzu.
      
    • viac
    • pIšqworky 2022

    • 09.11.2022 15:23
    • 7. novembra sme sa zúčastnili piškvorkového turnaja.  Náš super tím „8-bit crosses“ tvorili žiaci Juraj Šoška, Matej Munka, Martin Garaj, Nicolas Kocák a Matúš Klieštik. Pri svojej premiérovej účasti chlapci postúpili zo základnej  skupiny do vyraďovacej časti (play – off). O atmosfére a priebehu turnaja informujú  podrobnejšie aj  organizátori na svojej stránke pisqworky.cz. Súťaž sa nám páčila, sme radi, že sme získali skúsenosti, ktoré využijeme aj v budúcnosti.
    • viac
    • Exkurzia vo výrobnom podniku Okrasa a v Kysuckom múzeu alebo Kde všade je potrebný IT-čkár

    • 08.11.2022 09:36
    • ​​​
     Dňa 3. novembra sme sa s pani učiteľkami Ing. K. Harantovou a Mgr. J. Rotterovou a s našimi prvákmi vydali na netradičnú exkurziu do neďalekej Čadce, kde sme navštívili výrobný podnik Okrasa, v ktorom sa vyrábajú vianočné ozdoby s dlhoročnou tradíciou ručnej práce. Mohli sme vidieť celý výrobný proces od tvarovania vianočných ozdôb zo skla nahrievaním a fúkaním, cez striebrenie, farbenie, ručné maľovanie, dozdobovanie trblietkami či pierkami až po balenie a prípravu na distribúciu. Mali sme možnosť ...
    • viac
    • Halloween na hodine anglického jazyka

    • 26.10.2022 18:59    • Dňa 25. októbra 2022 sme si na hodinách ANJ v triede IV.A pripomenuli sviatok všetkých zosnulých a strašidiel „Halloween“. Pani učiteľka Katarína Bourgeois sa postarala o zaujímavý program, zábavu i poučenie.  Študenti si priniesli rôzne druhy tematicky ladeného občerstvenia napr. muffinky, sendvičové mini rakvičky a pod.). Samozrejme, nechýbal ani domáci punč . Vyrezaná halloweenska tekvička už zdobí triedu a my všetci sa tešíme na prázdniny a „dušičkové“ sviatky.

     Mgr. Katarína Bourgeois a žiaci IV.A triedy.
      
    • viac
    • Prednáška s archeológom Mgr. M. Furmanom, PhD.

    • 13.10.2022 16:13
    • Dňa 5. októbra sme na hodine dejepisu privítali archeológa Mgr. Martina Furmana z Krajského pamiatkového úradu v Žiline, ktorý si pre našich prvákov pripravil zaujímavú prednášku o práci archeológa na Slovensku.

     Na úvod nás oboznámil s nevyhnutnou legislatívou, vďaka čomu sme sa dozvedeli, že po prírode a náleziskách nemôžeme chodiť s detektormi kovov, ale prirodzená zvedavosť, otvorené oči a nabitý mobil sú vítané :-) Dozvedeli sme sa o postupoch práce archeológa, o spôsoboch odkrývania archeologických nálezov a o ich dokumentácii.

     Najviac nás zaujali osobné príbehy pána Furmana o tom, ako ho privolali k unikátnemu pokladu na Liptove, ...

    • viac