• Olympiáda v anglickom jazyku

    • 28.12.2023 18:51
    • Olympiáda z anglického jazyka

      

     Tak ako každoročne, tak i tento školský rok sme pre žiakov zrealizovali školské kolo olympiády z anglického jazyka. Súťaže sa zúčastnilo 20 žiakov, avšak do druhého kola postúpili len tí TOP OF THE TOP – menovite: Kristián Cvik, Matúš Michel, Maximilián Moravčík, Roman Neubauer, Agáta Segečová,  Lukáš Vojtek, Alex Tvarožek Alex, Benjamín Baránek, Lea Laterníková, Lukáš Piala a Tomáš Sobek.

     Všetkých 11 súťažiacich preukázalo vynikajúce znalosti jazyka nielen v písomnej podobe, ale aj v ústnej časti. Hoci rozhodnúť poradie medzi tak zdatnými speakermi bolo náročné, porota sa zhodla na nasledujúcich výsledkoch.

     Kategória – junior: 

     1. miesto: Maximilián Moravčík           

     2. miesto:  Agátka Segečová     

     3. miesto: Kristián Cvik

      

     Kategória – senior: 

     1. miesto: Tomáš Sobek

     2. miesto:  Benjamín Baránek

     3. miesto: Tomáš Piala

      

     Všetkým ďakujeme za účasť a víťazom na prvom mieste držíme palce v postupe na okresné kolo Olympiády z anglického jazyka.

     Jana Pálfyová, Katarína Burgeois

    • viac
    • Vianočný dobrý skutok

    • 12.12.2023 09:25
    • Radosť je vždy väčšia, keď má byť s kým zdieľaná. Príďte sa ponúknuť na sekretariát  sladkou maškrtou a prispejte symbolickou sumou, ktorou podporíme nevyliečiteľne chorých.
    • viac
    • Olympiáda vo verejnej správe

    • 11.12.2023 08:44

    • Dňa 19.10. sa uskutočnila Olympiáda o verejnej správe, kde náš tím „Svetobežníci“ v zložení –  Tomáš Špánik, Richard Krajčík, Adam Vereš, Jakub Staňo postúpil do semifinálového kola. Semifinálové kolo sa uskutočnilo 21.11. a tím našich chlapcov skončil na krásnom 4. mieste.
     Chlapcom gratulujeme za reprezentáciu školy a umiestnenie. Tešíme sa na ďalší rok!

      
    • viac
    • iBobor 2023

    • 27.11.2023 14:36
    • Účasť našich žiakov – informatikov v medzinárodnej súťaži iBobor je už tradíciou. Naši prváci
     a druháci súťažili v kategórii Junior a tretiaci so štvrtákmi v kategórii Senior. Hlavným cieľom súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie (IKT) u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v deťoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa. Za fantastický úspech gratulujeme Matejovi Dujčíkovi z 1.A, ktorý získal plný počet bodov, a tak sa umiestnil na delenom 1. - 45. mieste na Slovensku. Ostatným účastníkom tiež gratulujeme. Podrobnejšie poradie si môžete pozrieť v nasledujúcom dokumente. Vyhodnotenie_iBobor_2023.docx
      
    • viac
    • Trenčiansky robotický deň

    • 30.11.2023 21:02
    • 9. 11. 2023 sa tri naše roboty zostavené zo stavebnice LEGO® MINDSTORMS® EV3 zúčastnili
     Trenčianskeho robotického dňa (TRD). Žiaci sa problematike programovania robotov venujú na
     krúžku Robotiky pod vedením p. Marťákovej a tretiaci už majú aj predmet robotika.
    • viac
    • Pridaná hodnota vo vzdelávaní

    • 23.10.2023 12:06
    • Naša škola získala v týchto dňoch externé nezávislé hodnotenie žiakov z povinného
     maturitného predmetu slovenský jazyk a literatúra od NIVAM (národný inštitút vzdelávanie
     a mládeže), z ktorého priamo vyplýva, hodnotenie príspevku ku vzdelávaniu našich žiakov
     počas štyroch rokov ich štúdia. S veľkou radosťou sme prijali správu , že za obdobie 2019
     – 2023, t. j. na základe výsledkov v testoch EČ MS zo SJL našich tohtoročných maturantov
     a ich výsledkov v T9 zo SJL v r. 2019, sa naša škola nachádza v kategórii nad úrovňou
     očakávania !
    • viac
    • Súťaž - Top robot II.A

    • 30.06.2023 19:52


    • Žiaci druhého ročníka sa zapojili do triednej súťaže o návrh robota - TOP ROBOT II.A.
     Podmienkou bolo navrhnúť robota z tvarov, ktoré sú k dispozícii v MS Word a vytvoriť ho práve v tomto prostredí. 
     Z 29 návrhov sa na prvých priečkach umiestnili UTAKUSAMU, Cyber Zajac a Pingui. 
     Ďakujeme všetkým rodičom, učiteľom i študentom, ktorí sa zapojil do hlasovania a vybrali našu top trojku.
     Gratulujeme Romanovi Nestešovi za I. miesto, Matejovi Munkovi za II. miesto a Beatke Pustajovej za III. miesto. 
      
    • viac
    • Prednášky k prevencii užívania drog

    • 24.06.2023 08:07

    •  

     Aj v druhom polroku školského roka sme si pripomenuli problematiku drogových závislostí so zameraním na žuvací tabak a elektronické cigarety. Prednášať nám prišiel pán Prekop – z Centra Slovensko bez drog, n. o.  

     Prednášok sa zúčastnili všetky triedy a každá z nich bola ukončená diskusiou. 

     Otázka prevencie a boja proti drogám v akejkoľvek podobe...

    • viac
    • Matematický klokan 2023

    • 09.06.2023 08:17
    • 25. ročník najväčšej medzinárodnej matematickej súťaže Matematický klokan sa dostal do finále. Potešme sa spoločne skvelými výsledkami našich žiakov.

     Naším najúspešnejším riešiteľom bol opäť Benjamín Baránek z 3. A. S jedinou chybičkou sa umiestnil na krásnom 4. mieste. Vo svojej kategórii Kadet O34 predbehol 99,6 % všetkých súťažiacich. Krásny úspech v tejto istej kategórii dosiahol aj Filip Vacula na 23. mieste s percentilom 94,8 %. Podobné umiestnenie, ale v kategórii Kadet O12 získal žiak 2. A Tomáš Špánik na 24. mieste s percentilom 92,2 %. Úspešnými riešiteľmi boli ešte aj Lea Laterníková (86,7 %) a Bronislav Škrivánek (88,8 %), obaja z triedy 2. A. Všetci títo menovaní získali aj vecné ceny. Srdečne blahoželáme!

     Svojimi výsledkami nás však potešili aj ďalší súťažiaci, ktorí sa ...


      
    • viac
    • Girl's Day so Simonkou a Zuzkou

    • 11.05.2023 12:25    • 27. apríla sa naše dievčatá zúčastnili v rámci celoslovenskej aktivity Girl's Day, ktorý organizuje spoločnosť Aj ty v IT a navštívili Sudolabs, s. r. o.  v Košiciach. Ako táto aktivita prebiehala si môžete prečítať od účastníčok Zuzky Palčekovej a Simonky Gašparovej. 

     Simonka: "Ja som sa na tento kurz veľmi tešila, pretože ...
      
    • viac
    • Športový deň

    • 11.05.2023 10:40

    • Dňa 4. mája sa na našej škole uskutočnil športový deň, kde si žiaci zahrali o putovný pohár SSOŠ. Žiaci súťažili vo futbale, ale mali možnosť ukázať svoje schopnosti aj v iných disciplínach. Všetci žiaci nasadili maximum do svojho výkonu, čo sa aj vyplatilo tímu „mix“, ktorý získal putovný pohár pre najlepší hráčsky tím. Všetkým ďakujeme za účasť a gratulujeme víťaznému tímu.
      
    • viac
  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola
   • 0911 566 901 - riaditeľka školy 0911 556 900 - sekretariát 0911 566 900 - zborovňa
   • Saleziánska 18, 010 01 Žilina Slovakia
   • 37982354
   • 2022245962
   • Ing. Gabriela Pažická
   • 7.30 - 12.00 12.30 - 15.00
   • Príspevok na vzdelávanie číslo účtu: 2621858615/1100 IBAN: SK3211000000002621858615 Platba za stravu - žiaci číslo účtu: 2940457528/1100 IBAN: SK6511000000002940457528
  • Prihlásenie