•  DofE

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta.  DofE hrá kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom  rozvíjania  zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Mladí ľudia sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.  

     • Ocenenie DofE

     • V školskom roku 2019/ 2020 sa aj naša škola stala súčasťou Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu. V prvom roku sa zapojilo do programu DofE deväť účastníkov.   Vďaka svojej cieľavedomosti a vytrvalosti, traja študenti získavajú prestížne certifikáty DofE a ocenenie v podobe bronzovej medaily.  Gratulujeme a sme na vás hrdí: 

      Petra Hálková, II.A

      Viktória Trulíková, II.A

      Tibor Vajda, IV.A