•  DofE

     • Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) je vzdelávací program pod záštitou britskej kráľovskej rodiny. Ide o jeden z popredných programov pracujúcich s mladými ľuďmi, ktorý ich pripravuje na život a zamestnanie. V roku 2013 sa do programu zapojilo viac ako milión mladých ľudí z viac ako 140 krajín sveta.  DofE hrá kľúčovú rolu v rozvoji študentov mimo vyučovania prostredníctvom  rozvíjania  zručností, zdravého životného štýlu, pomoci druhým a prostredníctvom zážitku z Dobrodružnej expedície. Za svoje úsilie sú študenti oceňovaní prestížnym certifikátom, ktorý má celosvetovú platnosť a hodnotu. Mladí ľudia sa stávajú sebaistejšími, cieľavedomejšími, rozvíjajú svoje zručnosti v oblastiach ako komunikácia, riešenie problémov a líderstvo.  

     • Ocenenie DofE

     • V školskom roku 2019/ 2020 sa aj naša škola stala súčasťou Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburgu. V prvom roku sa zapojilo do programu DofE deväť účastníkov.   Vďaka svojej cieľavedomosti a vytrvalosti, traja študenti získavajú prestížne certifikáty DofE a ocenenie v podobe bronzovej medaily.  Gratulujeme a sme na vás hrdí: 

      Petra Hálková, II.A

      Viktória Trulíková, II.A

      Tibor Vajda, IV.A

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola
   • 0911 566 901 - riaditeľka školy 0911 556 900 - sekretariát 0911 566 900 - zborovňa
   • Saleziánska 18, 010 01 Žilina Slovakia
   • 37982354
   • 2022245962
   • Ing. Gabriela Pažická
   • 7.30 - 12.00 12.30 - 15.00
   • Príspevok na vzdelávanie číslo účtu: 2621858615/1100 IBAN: SK3211000000002621858615 Platba za stravu - žiaci číslo účtu: 2940457528/1100 IBAN: SK6511000000002940457528
  • Prihlásenie