• Občianske združenie Stredoškolák

   • Občianske združenie Stredoškolák vzniklo v r. 2005. Cieľom OZ je alternatívne využitie voľného času študentov, podpora integrálneho rastu študentov, prevencia drogových závislostí a priblíženie duchovných hodnôt študentom.

    Ciele združenia

    • vytvára priestor na stretávanie študentov a vznik spoločenstiev,
    • organizuje a sprostredkúva duchovné, vzdelávacie, kultúrne a športové akcie,
    • poskytuje prístup k užitočným informáciám pre študentov,
    • nadväzuje kontakty a spoluprácu a ďalšími organizáciami,
    • úzko spolupracuje so Súkromnou strednou odbornou školou v Žiline.
   • Spoznávame kultúrne pamiatky

   • Počas svojej 15- ročnej existencie občianske združenie zorganizovalo desiatky kultúrnych podujatí spojených s prehliadkou historických pamiatok nielen v našej rodnej krajine, ale aj v susedných krajinách.  Študenti rozšírili  svoje  poznatky o hlavných mestách - Bratislave, Budapešti, Prahe, Viedni... Častokrát sú prechádzky historickými mestami spojené aj s kultúrnym zážitkom v podobe 

   • Digitálna podpora školy

   • V posledných rokoch sa občianske združenie Stredoškolák zameralo na rozvoj digitálnych zručností študentov. Zabezpečilo triedy SSOS Žilina novou informačnou technikou a ozvučením, ktoré napomáha študentom efektívnejšie rozvíjať svoje technické znalosti.

   • Financovanie

   • Financovanie voľno časových aktivít zabezpečuje z prijatých príjmov 2% daní z príjmu FO, PO, ktoré poskytujú združeniu rodičia, členovia združenia a spolupracujúce firmy.

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola
   • 0911 566 901 - riaditeľka školy 0911 556 900 - sekretariát 0911 566 900 - zborovňa
   • Saleziánska 18, 010 01 Žilina Slovakia
   • 37982354
   • 2022245962
   • Ing. Gabriela Pažická
   • 7.30 - 12.00 12.30 - 15.00
   • Príspevok na vzdelávanie číslo účtu: 2621858615/1100 IBAN: SK3211000000002621858615 Platba za stravu - žiaci číslo účtu: 2940457528/1100 IBAN: SK6511000000002940457528
  • Prihlásenie