• História školy

  •  

   Školička, škola, aká je tvoja cesta od narodenia až do dnešného dňa? Pätnásť rokov, pre dieťa začiatok života pre školu 250 absolventov. 250 životov, 250 mladých ľudí, ktorých sme vyprevadili telesne, rozumovo a duchovne dozretých do života.

    

   Našu históriu sme začali písať 8. septembra 2005, keď zriaďovateľka školy Ing. Bernadeta Gábrišová vydala zriaďovaciu listinu pre Súkromnú strednú odbornú školu v Žiline. V septembri 2006 začala škola svoju činnosť s jednou triedou, 25 žiakmi a 9 učiteľmi. Našim sídlom sa stali priestory Saleziánskeho domu v Žiline, kde vykonávame svoju pedagogickú činnosť dodnes.

    

   So študijným odborom škola podnikania sme vstúpili ako nováčikovia medzi ostrieľané stredné odborné školy s dlhoročnou históriou. Škola, so zaujímavým študijným odborom, tak odpovedala na potreby odbornej verejnosti a podnikateľského prostredia pripraviť pre odbornú prax mladých , zdatných a odvážnych absolventov, budúcich podnikateľov.

    

   Cieľom školy bolo poskytnúť mládeži v treťom tisícročí vyvážené vzdelávanie zamerané na rozvoj osobnosti žiaka, jeho prípravu na život a vychovať z neho dobrého človeka. Začiatky boli náročné, súkromná škola chcela poskytnúť žiakom a rodičom niečo viac ako je predpísané v povinných učebných osnovách. Mladý kolektív učiteľov bol odhodlaný vynaložiť čas, námahu  a prostriedky pri hľadaní a poskytovaní nových ciest vo výchove a vzdelávaní. Škola kladie dôraz na  odborné vzdelávanie s úlohou naučiť žiakov

   ·        samostatne vystupovať a komunikovať aj v cudzom jazyku,

   ·        rozvíjať ich samostatnosť, dynamiku a kreativitu  pre uplatnenie sa na trhu práce,

   ·        rozvíjať zručnosti v oblasti informačných technológií,

   ·        pripraviť ich na štúdium právnického alebo ekonomického smeru.

    

    

   Ako škola sledujúca zmenené potreby trhu sme sa rozhodli kráčať s trendom digitálnych zručností. Zmena nenastala z jedného dňa na druhý. Vyžadovalo si to komunikáciu s firmami v oblasti informačných technológií, ktoré pociťujú nedostatok programátorov na trhu práce. Počas príprav na nový odbor bolo nevyhnutné zmodernizovať priestory najnovšou výpočtovou technikou a získať odborníkov z praxe, ktorí našim  žiakom odovzdajú profesionálne skúsenosti.

    

   Naše prípravy nadobudli reálnu podobu 1. septembra 2020, kedy sme po prvýkrát  privítali na pôde školy našich budúcich informatikov.

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Ing. Bernadetta Gábrišová

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             zriaďovateľka školy

    

  • Kontakty

   • Súkromná stredná odborná škola
   • 0911 566 901 - riaditeľka školy 0911 556 900 - sekretariát 0911 566 900 - zborovňa
   • Saleziánska 18, 010 01 Žilina Slovakia
   • 37982354
   • 2022245962
   • Ing. Gabriela Pažická
   • 7.30 - 12.00 12.30 - 15.00
   • Príspevok na vzdelávanie číslo účtu: 2621858615/1100 IBAN: SK3211000000002621858615 Platba za stravu - žiaci číslo účtu: 2940457528/1100 IBAN: SK6511000000002940457528
  • Prihlásenie