• Inovatívny piatok

   • 17.10.2018 21:53
   • Dňa 12. 10. sa vybraní žiaci III. ročníka pod vedením pani učiteľky Harantovej zúčastnili Inovačného workshopu - Inovatívny piatok, ktorý prebiehal na Žilinskej univerzite. 
      
   • Podujatie je súčasťou národného projektu Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ktorý realizuje Slovenská inovačná a energetická agentúra. 

    Žiaci pracovali v skupinkách pod vedením prideleného lektora, zoznamovali sa s inovačným procesom, osvojili si pozitívne a kreatívne myslenie, dozvedeli sa o úspešných podnikateľoch zo Slovenska, precvičili si prezentačné zručnosti, naučili sa techniku generovania nových nápadov a hneď ju aplikovali na príklade z praxe.  Záverečné prezentácie prebiehali pod drobnohľadom televízie JOJ a prezentujúci boli vecne ocenení. 

   • Naspäť na zoznam článkov