• Sárova Bystrica 2018

   • 23.10.2018 19:08
   • 16. októbra 2018 zorganizovalo Krajské kultúrne stredisko v Žiline v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja regionálne kolo súťaže mladých moderátorov Sárova Bystrica.
      
   • V Makovického dome si súťažiaci z okresu Žilina zmerali sily v štyroch disciplínach – interpretácia spravodajského textu, interpretácia reklamného textu, rozhovor so zaujímavým človekom a moderovanie vlastnej relácie. Odborná porota hodnotila výslovnosť, úroveň dodržiavania pravidiel slovenského jazyka, presvedčivosť prejavu či schopnosť zaujať poslucháča. Našu školu reprezentovali dve žiačky III. A triedy – Anettka Planietová a Katarínka Kováčiková.

    Anettka sa umiestnila na úžasnom druhom mieste, k čomu jej srdečne blahoželáme. 

   • Naspäť na zoznam článkov