• Beseda - prevencia kriminality

   • 12.06.2019 21:51
   • Dňa 16. 5.2019 sa žiaci I.A zúčastnili besedy s pani kpt. Ing. Vinkovou, ktorá pracuje v Policajnom zbore SR a venuje sa problematike prevencie kriminality mladých. 

   • Naši žiaci sa dozvedeli veľa zaujímavých faktov o kriminalite v dôsledku užívania drog, alkoholu či cigariet. Žiaci sa aktívne zaujímali o to, ako užívanie návykových látok môže ovplyvniť myslenie, správanie, zdravie a zvlášť budúcnosť mladého človeka. 

    Prednáška bola spojená s diskusiou, v ktorej sa žiaci dozvedeli aj o sankciách, ktoré hrozia za priestupky a zločiny spáchané pod vplyvom návykových látok. 

    Beseda s pani kpt. Vinkovou bola veľmi zaujímavá a tak sa niektorí žiaci zaujímali aj možnosť stať sa policajtom, či policajtkou. Pani Vinková nás teda navštívila opäť a pre záujemcov o prácu policajta pripravila prezentáciu na tému Kadet policajného zboru. Žiaci sa dozvedeli aká je práca policajta náročná po psychickej, tak i fyzickej stránke. Poctivým tréningom sa môže kadet vypracovať až na najvyššie miesta, avšak po celý život sa musí udržiavať vo výbornej kondícii, aby čo najlepšie zvládal svoje povolanie.


    Pani kpt. Vinkovej ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu. 

   • Naspäť na zoznam článkov