Matematika v každodennom živote 

Dňa 19. júna 2019  sa na našej škole konala tradičná súťaž s názvom „Matematika v každodennom živote“. Tak, ako každý rok, aj v tomto roku sa niektorí žiaci našej školy stretli v popoludňajších hodinách, aby strávili spoločný čas pri riešení zaujímavých matematických problémov.

 

Netradičné testové úlohy mali za cieľ využiť matematické zručnosti i logické myslenie študentov v rôznych oblastiach každodenného života. Žiaci sa stretli s takými témami, ako sú alergie, zmeny množstva lieku v krvi, klinový remeň, krátkozrakosť, ďalekozrakosť či pôdorys bytu. 

 

Spomedzi dvadsiatich zúčastnených žiakov si najlepšie počínal Šimon Pečalka z 1. A, ktorý správne vyriešil všetkých 20 úloh. Tým sa stal aj absolútnym víťazom súťaže. Umiestnenia ostatných žiakov sa dozviete na nástenke edupage. 

 

Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a víťazovi blahoželáme!

Tešíme sa na ďalšie matematické popoludnie. 

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Saleziánska 18, 010 01 Žilina
  • 0911 566 901 - riaditeľka školy
    0911 556 900 - sekretariát
    0911 566 900 - zborovňa