• Vzácna návšteva z Veľvyslanectva Ruskej Federácie v SR

   • 14.11.2019 11:30
   • Minulý týždeň sme na našej škole privítali vzácnu návštevu z Veľvyslanectva Ruskej Federácie v Slovenskej republike. Navštívili nás pani Inna Kuznetsová a Anna Novgorodová z Oddelenia kultúrnej a humanitárnej spolupráce. 

     
   • Už v minulom školskom roku sme po prvýkrát privítali zástupcov z Veľvyslanectva Ruskej Federácie na pôde našej školy  na súťaži Ruské slovo, ktorú sme po prvýkrát organizovali v rámci Žilinského kraja.  Súťaž Ruské slovo  bude mať svoje pokračovanie vo februári 2020. 

    Vzácna návšteva z Veľvyslanectva Ruskej Federácie nám otvorila nové dvierka k nadviazaniu spolupráce s ruskými školami. Naši žiaci budú môcť elektronicky, ale aj prostredníctvom videokonferencií komunikovať so svojimi vrstovníkmi v Ruskej federácii a tak rozvíjať svoje komunikačné zručnosti a nadviazať nové priateľstvá.

    Tešíme sa na nové zážitky a skúsenosti.

     

    JR

   • Naspäť na zoznam článkov