• Odborná prednáška na tému BOZP

   • 11.11.2019 21:53
   • Dňa 25. 10. 2019 bol naším hosťom Ing. František Cyprich, vedúci inšpektor práce z Inšpektorátu práce v Žiline, ktorý sprostredkoval našim žiakom tretieho a štvrtého ročníka zaujímavé informácie z oblasti BOZP. 
   • Vedúci inšpektor práce Ing. František Cyprich, zrozumiteľným spôsobom vysvetlil žiakom tému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pracovné náležitosti pri nástupe do zamestnania, ako aj tému nelegálneho zamestnania. 

    Priniesol nielen zaujímavé informácie z praxe, ale tiež pre našich žiakov priniesol rôzne materiály na ďalšie štúdium danej problematiky. 

    Pevne veríme, že táto odborná prednáška bude prínosom pre našich žiakov pri nástupe do ich prvého zamestnania. 

    Ďakujeme. 

      

   • Naspäť na zoznam článkov