• Vyhodnotenie Medzinárodnej informatickej súťaže iBobor 2019
   • Vyhodnotenie Medzinárodnej informatickej súťaže iBobor 2019

   • 24.11.2019 18:27
   • Súťaž sa uskutočnila dňa 14. 11. 2019. Celkom súťaž absolvovalo 7 994 súťažiacich. Plný počet bodov získalo iba 90 súťažiacich z celkového počtu. Úspešných riešiteľov je 2 646 (33,1%). Medzi úspešných žiakov sa zaradilo aj 6 našich prvákov a jeden druhák.

   • K úspešnému zvládnutiu súťažných úloh gratulujeme nasledovným žiakom:

    Poradie

    Meno a priezvisko

    Trieda

    Dosiahnutý výsledok

    Celkom

    Škola

    444. - 540.

    1.

    Solárik Marko

    1. A

    68,01 bodov, 94. percentil

    úspešný riešiteľ

    1447. - 1596.

    2.

    Sirotová Natália

    1. A

    57,35 bodov, 82. percentil

    úspešná riešiteľka

    2118. - 2174.

    3.

    Martinček Kristián

    1. A

    53,35 bodov, 74. percentil

    úspešný riešiteľ

    2191. - 2218.

    4.

    Trnková Monika

    1. A

    52,68 bodov, 73. percentil

    úspešná riešiteľka

    2242. - 2357.

    5.

    Sklenár Martin

    1. A

    52,02 bodov, 72. percentil

    úspešný riešiteľ

    2421. - 2600.

    6.

    Pečalka Šimon

    2. A

    50,69 bodov, 70. percentil

    úspešný riešiteľ

    2421. - 2600.

    7.

    Jakubis Matej

    1. A

    50,69 bodov, 70. percentil

    úspešný riešiteľ

    Úspešní riešitelia získajú diplom. Ostatným žiakom patrí poďakovanie za účasť. Ďakujeme tiež všetkým pedagógom, ktorí sa podieľali na príprave a organizácii súťaže v rámci školy. 

     

     

   • Naspäť na zoznam článkov