• Exkurzia do výrobného podniku DHOLLANDIA

   • 04.12.2019 19:02
   • Dňa 3. 12. sa žiaci III. ročníka zúčastnili odbornej exkurzie  vo výrobnom podniku DHOLLANDIA Central Europe, s. r. o., ktorý je zameraný na výrobu plošín rozmanitého  druhu a voliteľného príslušenstva podľa individuálnych potrieb.
   • Jednotlivými halami a výrobnými segmentami nás sprevádzal pán Zubáň, ktorý nám poskytol plnohodnotné, odborné informácie o celom výrobnom procese nákladných plošín. 

    Celá výroba, vrátane povrchových úprav prebieha na jednom mieste, vo výrobnom podniku v Predmieri. Externe si podnik zabezpečuje iba dodávku materiálu a niektorých komponentov potrebných ku kompletizácii produktu, čím podnik šetrí náklady a finančné prostriedky investuje do modernizácie výroby, rozširovania výrobných priestorov, prípadne pre zamestnancov. Podnik využíva systém Just in Time. Jeho silnou stránkou je najmä flexibilita a orientácia na zákazníka, čo im umožňuje byť jednotkou v rámci celej Európy. 

     

    Ing. Katarína Harantová

   • Naspäť na zoznam článkov