• Začiatok školského roka 2020/2021

   • 25.08.2020 10:09
   • Informácie k otvoreniu školského roka

     

    Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 a súčasne začiatok vyučovania je v stredu 2. septembra 2020 o 8,30 h.

    Žiaci sa zhromaždia v jednotlivých kmeňových triedach za dodržania bezpečnostných opatrení a v súlade s odporúčaniami MŠVVaŠ  SR (ruky – odstup – rúško)

     

    Odporúčania:

    • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie  Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie Vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
    • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
    • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou a pred školským internátom.
    • Stredná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.
    • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

     

    V čase od 2. 9. 2020 do 15. 9. 2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy, pracoviska praktického vyučovania,  pracoviska zamestnávateľa a v školskom internáte pre žiakov, rúšok alebo štítov pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnacov a nepedagogických zamestnancov strednej školy.

     

    Žiak si so sebou prinesie:

    • Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu
    • vlastné pero
    • 2x rúško

     

    Všetkým pedagógom, zamestnancom školy  a žiakom prajem úspešný školský rok 2020/2021.

     

                                                                                                                        Ing. Gabriela Pažická

                                                                                                                           riaditeľka školy


    COVID_-_Dotaznik_zakonneho_zastupcu.docx
    COVID_-_Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

   • Naspäť na zoznam článkov