• eTwinning - Nemecko, Rumunsko, Fínsko

   • 20.11.2020 10:48
   • Naša škola sa v tomto školskom roku zapojila do medzinárodného projektu eTwinning, na ktorom už dlhší čas pracuje skupina tretiakov pod odborným vedením pani učiteľky Ivanky Bršťákovej.      

   • Založenie projektu, komunikáciu s organizátormi projektu, vedúcimi projektov v zahraničí i so samotnými žiakmi z Rumunska, Nemecka a Fínska zabezpečuje pani učiteľka Ivana Bršťáková. 

     

    Názov projektu „Christmas in Slovakia, Romania, Finland and Germany“ potvrdzuje aj priložený dokument.

     

     

     

    Činnosť našich i zahraničných žiakov budeme môcť sledovať na stránkach našej školy i na našich sociálnych sieťach počas nasledujúceho predvianočného i povianočného obdobia, na čo sa všetci veľmi tešíme a sme zvedaví, čím nás prekvapia naši žiaci i žiaci z ďalekých krajín. 

     

    Veríme, že na všetkých zúčastnených stranách budú títo skvelí ľudia obdarovaní novými skúsenosťami, zručnosťami a priateľstvami nielen pod vianočným stromčekom, ale na dlhý čas. 

     

     

   • Naspäť na zoznam článkov