• Vyhodnotenie súťaže iBobor 2020

   • 24.11.2020 22:04

   • Vynikajúci úspech zaznamenali žiaci Benjamín Baránek a Filip Vacula z 1. A triedy, ktorí v silnej konkurencii 6 234 svojich rovesníkov obsadili fantastické, delené 1.miesto. Patria teda do kategórie  súťažiacich, ktorí dosiahli plný počet 80 bodov.
   • Aj v tomto období dištančného vzdelávania sa uskutočnila medzinárodná informatická súťaž IBobor, v tomto roku online formou. V našej škole sa súťaže zúčastnili žiaci nového, informatického študijného odboru teda prváci a aj žiaci starého študijného odboru teda druháci. Celkovo sme do súťaže zaregistrovali a prihlásili 49 žiakov. Žiaci súťažili v kategórii Junior, v ktorej celkom súťažilo 6 234 súťažiacich. Plný počet bodov dosiahli 36 žiaci, úspešných riešiteľov je 1 741 (27,9%).

    Vynikajúci úspech zaznamenali žiaci Benjamín Baránek a Filip Vacula z 1. A triedy, ktorí v silnej konkurencii svojich rovesníkov obsadili fantastické, delené 1. až 36. miesto. Patria teda do kategórie  súťažiacich, ktorí dosiahli plný počet 80 bodov. Úspešnými riešiteľmi, ktorí získali viac ako 50 bodov sú ďalší žiaci deviati žiaci:  Filip Gazdík, Tomáš Ďurčan, Matúš Tomek, Marián Daniš, Jakub Križka a Maroš Tlacháč všetci z 1. A. Potešiteľné je, že medzi úspešných riešiteľov patria aj žiaci neinformatického odboru z 2. A: Marko Solárik, Natália Sirotová a Martin Sklenár. Poďakovanie za účasť v súťaži patrí aj ostatným žiakom, ktorí sa do súťažných úloh pustili s veľkým odhodlaním, no chýbali im nejaké „bodíky“, aby sa zaradili do kategórie úspešných riešiteľov.

    Aj z účasti žiakov a ich výsledkov je vidieť – najmä u žiakov 1. A – informatickej triedy, že rozhodnutie študovať odbor informačné a digitálne technológie bol správnou voľbou a veríme, že z nich vyrastú pod vedením našich skúsených pedagógov naslovovzatí odborníci v IT sektore.

    Gratulujeme!

   • Naspäť na zoznam článkov