• Školské kolo súťaže Ruské slovo

   • 21.12.2020 17:42
   • V mesiaci december sa na našej škole konalo aj školské kolo súťaže Ruské slovo. Žiaci si pripravili a naučili sa naspamäť svoje ukážky ruskej poézie, alebo ruskej piesne. Prózu si v tomto roku nevybral nikto. Súťažné vystúpenia sa niesli v duchu krásnej témy - Družná rodina. Svoje vystúpenie žiaci nahrali na video, a tak súťaž mohla prebehnúť dištančnou formou. Víťazom sa stal Peter Nigut, žiak 4. A  triedy s piesňou Mama. Na druhom mieste sa umiestnila Simona Brodňanová, takisto žiačka 4. A. Tretie miesto obsadili svorne Simona Bizíková (3. A)  a Viktória Trulíková (2. A). Čestné uznanie bolo udelené Veronike Saparovej z 3. A. Všetkým súťažiacim ďakujeme za to, že prispeli k dôstojnej úrovni školského kola a víťazovi gratulujeme a držíme palce v krajskom kole.
     
   • Naspäť na zoznam článkov