• Stretnutie výchovných poradcov

   • 13.10.2017 11:19
   • Dňa 26. septembra 2017 sa už po ôsmykrát stretli výchovní poradcovia základných škôl na Súkromnej strednej odbornej škole,
   • aby získali nové informácie o možnosti štúdia na tunajšej škole a tiež aj na ostatných stredných školách Žilinského kraja.

    Devízou stretnutia sú  každoročne významní hostia z oblasti detskej psychológie, špeciálnej pedagogiky, CPPPaP.

    V tomto roku medzi nás zavítali hostia zo Štátnej školskej inšpekcie – Inšpekčného centra v Žiline:

    PaedDr. Tibor Lukáč,

    Ing. Mgr. Janka Slocíková,

    Mgr. Jozefína Šarlayová,

    ktorí prispeli svojimi odbornými radami  v oblasti legislatívy a praktickými skúsenosťami k správnemu vedeniu dokumentácie výchovného poradcu.

    Aj touto cestou chceme poďakovať hosťom za ich čas a vzácne informácie.

    Všetkým kolegom, výchovným poradcom, ďakujeme za ich prítomnosť

    a tešíme sa na ďalšie stretnutie.

     

    Ing. Gabriela Pažická

    riaditeľka školy

     

   • Naspäť na zoznam článkov