• Skrátenie vyučovania z dôvodu vysokých teplôt

    • 14.06.2019 08:57
    • Z dôvodu extrémnych dlhotrvajúcich horúčav skracujeme vyučovanie dňa 14. júna 2019 z 45 minút na 30 minút. 


     1. hodina 7.30 - 8.15
     2. hodina 8.20 - 8.50
     3. hodina 9.00 - 9.30
     4. hodina 9.40 - 10.10
     5. hodina 10.20 - 10.50
     6. hodina 11.00 - 11.30
     7. hodina 11.40 - 12.10
      
    • viac
    • Zdokonaľovanie komunikačných zručností - program CPPPaP

    • 14.11.2019 11:32
    • Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Žiline. Každoročne k nám prichádzajú odborníci z oblasti psychológie a zabezpečujú prednášky a besedy pre žiakov.
    • viac
    • Beseda - prevencia kriminality

    • 12.06.2019 21:51
    • Dňa 16. 5.2019 sa žiaci I.A zúčastnili besedy s pani kpt. Ing. Vinkovou, ktorá pracuje v Policajnom zbore SR a venuje sa problematike prevencie kriminality mladých. 

    • viac
    • Riaditeľské voľno 22. - 23. mája 2019

    • 21.05.2019 19:44
    • Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov udeľuje žiakom 1. – 3. ročníka, riaditeľské voľno v dňoch 22. - 23. mája 2019z dôvodu konania maturitných skúšok.

      

     Ing. Gabriela Pažická

     riaditeľka školy

    • viac
    • Girl's day

    • 17.09.2019 15:01
    • Už piatykrát sme sa zúčastnili zaujímavej aktivity v IT svete. Vo svojich priestoroch v Bratislave nás privítali dievčatá zo softvérovej spoločnosti QBSW, a. s. 
    • viac
    • Deň narcisov

    • 17.09.2019 15:02
    • Stali sme spoluorganizátormi dňa narcisov. 

     Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 23-krát. 
       

    • viac
    • Riaditeľské voľno dňa 9. apríla 2019

    • 08.04.2019 22:44
    • Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov udeľuje žiakom 1. – 3. ročníka, riaditeľské voľno dňa 9. apríla 2019, z dôvodu konania praktických maturitných skúšok.

      

     Ing. Gabriela Pažická

     riaditeľka školy

    • viac