• Európsky deň jazykov 2020

    • 25.09.2020 13:06
    • 26. september je Európskym dňom jazykov

     Tento rok sme sa rozhodli presunúť do virtuálneho prostredia a  dozvedieť sa niekoľko zaujímavostí o  jednotlivých krajinách a  jazykoch.   

    • viac
    • Svetový deň bez áut - výsledky ankety

    • 23.09.2020 21:18
    • 22. septembra sme si pripomenuli Svetový deň bez áut.
     Ďakujeme študentom, ktorí sa zapojili do ankety, ktorej výsledky nás potešili. 
     V ankete sme zistili, že naši žiaci pri ceste do školy preferujú hromadnú dopravu a sme radi, že prichádzajú do školy aj peši, vďaka čomu znižujú záťaž pre životné prostredie.
    • viac
    • Súťaž Attomat

    • 20.09.2020 09:25
    • 17. septembra sa uskutočnilo ďalšie kolo matematickej súťaže Attomat a opäť sme tu mali svoje zastúpenie. Natálka Sirotová z II.A a pani učiteľka matematiky Mgr. Janka Pajgerová reprezentovali našu školu v kategórii OPEN. 

     Pozývame aj vás na ďalšie kolo tejto zaujímavej matematickej súťaže, informujte sa u pani učiteľky Pajgerovej, kliknite na stránku p-matu alebo si na začiatok prepočítajte ukážkové úlohy. 
      
    • viac
    • V októbri bude Girl's day

    • 15.09.2020 09:22
    • Hoci sme zvyknutí, že Girl's day sa koná vždy v štvrtý štvrtok v štvrtom mesiaci, tentoraz z dôvodu pandémie, sa bude tento skvelý deň pre stredoškoláčky konať 8. októbra.
    • viac
    • Začiatok školského roka 2020/2021

    • 25.08.2020 10:09
    • Informácie k otvoreniu školského roka

      

     Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 a súčasne začiatok vyučovania je v stredu 2. septembra 2020 o 8,30 h.

     Žiaci sa zhromaždia v jednotlivých kmeňových triedach za dodržania bezpečnostných opatrení a v súlade s odporúčaniami MŠVVaŠ  SR (ruky – odstup – rúško)

      

     Odporúčania:

     • Zákonný zástupca predkladá pri prvom nástupe žiaka do školy čestné prehlásenie  Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu alebo po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni predkladá písomné vyhlásenie Vyhlásenie zákonného zástupcu o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia a nemá nariadené karanténne opatrenie.
     • Pri ceste do školy sa žiaci riadia aktuálnymi opatreniami ÚVZ SR a pokynmi RÚVZ.
     • Odporúčame minimalizovanie zhromažďovania osôb pred školou a pred školským internátom.
     • Stredná škola v spolupráci so zriaďovateľom zabezpečí dezinfekciu rúk všetkých osôb pri vstupe do budovy, a to vhodne umiestneným dezinfekčným prostriedkom.
     • Žiak si umýva ruky bežným spôsobom, ktorý je v súlade s aktuálnymi hygienicko – epidemiologickými nariadeniami.

      

     V čase od 2. 9. 2020 do 15. 9. 2020 je povinné používanie rúšok v interiéri školy, pracoviska praktického vyučovania,  pracoviska zamestnávateľa a v školskom internáte pre žiakov, rúšok alebo štítov pre pedagogických zamestnancov, odborných zamestnacov a nepedagogických zamestnancov strednej školy.

      

     Žiak si so sebou prinesie:

     • Dotazník a vyhlásenie zákonného zástupcu
     • vlastné pero
     • 2x rúško

      

     Všetkým pedagógom, zamestnancom školy  a žiakom prajem úspešný školský rok 2020/2021.

      

                                                                                                                         Ing. Gabriela Pažická

                                                                                                                            riaditeľka školy


     COVID_-_Dotaznik_zakonneho_zastupcu.docx
     COVID_-_Vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.docx

    • viac
    • Expedícia DoFE

    • 30.06.2020 11:12
    • Program Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) ti pomôže preskúmať, kým si a objaviť, kým by si raz mohol byť. Svoje o tom vedia aj naši žiaci - Peťa Halková, Viki Trulíková, Šimon Pečalka a Tibor Vajda, ktorí v tomto programe vytrvali.

    • viac
    • UNICEF - Škola priateľská k deťom 2020

    • 29.06.2020 22:43
    • Aj v tomto školskom roku sme spolupracovali s organizáciou UNICEF
     v programe Škola priateľská k deťom.
     Zrealizovali sme tie požadované aktivity, ktoré bolo možné v čase koronakrízy uskutočniť,
      tak sme splnili požiadavky pre udelenie titulu 
     "Škola priateľská k deťom UNICEF". 

     Týmto chceme poďakovať všetkým, ktorí prispeli k splneniu požadovaných kritérií.

     Ďakujeme našim učiteľom a žiakom.
     Všetci sa vzájomne učíme pomáhať si.  


     JR
    • viac