• Európsky deň jazykov

    • 06.10.2019 21:54
    • Každoročne sa 26. septembra oslavuje Európsky deň jazykov, ktorý bol vyhlásený Radou Európy v roku 2001. My sme tento deň nenechali bez povšimnutia a oslávili sme ho spoločne s celým svetom.
         
    • viac
    • Exkurzia v Banskej Bystrici

    • 25.09.2019 21:38
    • Žiaci 2. A triedy sa v stredu 25. 9. 2019 zúčastnili dejepisno-literárnej exkurzie do Banskej Bystrice. 
        
    • viac
    • Naše deti nám nie sú ľahostajné

    • 14.11.2019 11:31
    • V nasledujúcich dňoch si budeme pripomínať významné dni a to: 
     23. septembra Medzinárodný deň proti sexuálnemu zneužívaniu a obchodu so ženami a deťmi

     18. októbra v poradí už trinásty Európsky deň boja proti obchodovaniu s ľuďmi. 
       
     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR pripravilo kampaň k problematike obchodovania s ľuďmi. Naše deti nám nie sú ľahostajné a preto sa pripájame zverejnením vizuálu komunikačnej kampane na stránke našej školy a sprievodnými aktivitami na pôde školy počas roka.       
    • viac
    • Pozvánka ZRŠ

    • 13.09.2019 22:15
    • Milí rodičia,

     pozývame Vás na plenárne a triedne ZRŠ,
     ktoré sa uskutoční dňa 1. októbra 2019 o 15.30 v aule na prízemí
     a následne v jednotlivých kmeňových triedach.

     Tešíme sa na Vás. 

     Ing. Gabriela Pažická a kolektív 

    • viac
    • Návšteva Krajskej knižnice v Žiline

    • 14.11.2019 11:31
    • Dňa 10. septembra zavítali naši žiaci IV. ročníka do priestorov Krajskej knižnice v Žiline, kde sú pre čitateľov i návštevníkov pripravené výstavy, ktoré sa venujú rôznym jubileám. Tento krát ... 
    • viac
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020

    • 26.08.2019 22:01
    • Vážení kolegovia, milí žiaci a hostia,

     pozývam Vás na slávnostné otvorenie nového školského roka 2019/2020, ktoré začne  dňa 2. septembra 2019 o 10.00 h sv. omšou v kostole sv. Jána Bosca a následne o 11.00 h v aule na prízemí.

     Do nového školského roka prajeme veľa úspechov.

    • viac
    • Ocenená študentka našej školy

    • 14.11.2019 11:32
    • Žilinský samosprávny kraj aj na záver tohto školského roka ocenil najlepších študentov. Z rúk pani županky Eriky Jurinovej si v Sobášnom paláci v Bytči prevzala ocenenie aj naša študentka Barborka Hrivíková. 
    • viac
    • Matematika v každodennom živote 

    • 19.06.2019 17:38
    • Dňa 19. júna 2019  sa na našej škole konala tradičná súťaž s názvom „Matematika v každodennom živote“. Tak, ako každý rok, aj v tomto roku sa niektorí žiaci našej školy stretli v popoludňajších hodinách, aby strávili spoločný čas pri riešení zaujímavých matematických problémov.

    • viac
    • Exkurzia v Prahe

    • 18.06.2019 10:50
    • 31. mája a 1. júna sa žiaci 1. A spolu s pani učiteľkami Jankou Pajgerovou a Ivanou Bršťákovou zúčastnili exkurzie do Prahy, ktorá bola zároveň koncoročným školským výletom prvákov.
    • viac