• Workshop pod záštitou SIEA

    • 24.09.2021 00:45
    • Dňa 21. septembra sa na našej škole uskutočnil workshop pod záštitou SIEA – Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry, v rámci národného projektu – Zvýšenie inovačnej výkonnosti Slovenskej ekonomiky.

    • viac
    • Deň finančnej gramotnosti

    • 08.09.2021 22:45
    •  

     8. septembra si pripomíname Medzinárodný deň finančnej gramotnosti. Žiakom na odborných hodinách poskytujeme vzdelávacie aktivity na zvyšovanie finančnej gramotnosti. 10. ročník finančnej olympiády začne prebiehať od novembra 2021. Naši žiaci sú srdečne pozvaní k účasti. 

      Finančná gramotnosť je základom úspešnej finančnej budúcnosti.     • viac
    • Slávnostné otvorenie školského roka 2021/2022

    • 24.08.2021 14:04
    • Vážení kolegovia, milí žiaci a hostia,

     pozývam Vás na slávnostné otvorenie nového školského roka 2021/2022, ktoré sa uskutoční   dňa 2. septembra 2021 o 8.30 h v aule na prízemí.

     Do nového školského roka prajeme veľa úspechov.

      

     (Pri nástupe si prineste vypísané tlačivo o bezpríznakovosti)
     Bezpriznakovost_-_tlacivo.docx

    • viac
    • Poďakovanie pani riaditeľke

    • 09.07.2021 14:58
    • Kytica vďaky patrí pani riaditeľke Ing. Gabriele Pažickej za desať rokov náročnej a obetavej práce pri výchove a vzdelávaní pätnásťročnej mládeže.

     Trpezlivo a s láskou si usmerňovala kroky mladej strednej školy, jej žiakov  a pedagógov.  Z obdobia predškolského veku si školu  priviedla do rokov  rannej dospelosti.

     Ďakujem ti pani riaditeľka.

     Do ďalších rokov v pokračujúcej funkcií Ti prajem veľa elánu a šťastnú ruku pri výbere dobrých spolupracovníkov, aby ste spoločne previedli Súkromnú strednú odbornú školu k úplnej dospelosti . Spolupracujte na novej etape života školy, nového študijného odboru Informačné a digitálne technológie. Priveďte úspešne k maturite žiakov končiaceho študijného odboru Škola podnikania. Verím, že naďalej bude prvoradou profesionálnou úlohou v tvojom srdci poskytovanie kvalitného odborného vzdelávania, ale aj výchova dobrého mladého človeka.
      

     Bernadetta Gábrišová
     zriaďovateľka školy  

      

                                                                                                 

      
    • viac
    • Cvičná firma - Bio prací gél

    • 21.06.2021 14:18
    • Jednou z najväčších motivácií pri výučbe odborných predmetov je aj cvičná firma. Tu žiaci prakticky využívajú vedomosti, ktoré získavajú na teoretických predmetoch, učia sa  spolupráci a rozvíjajú svoju kreativitu. Tento rok naši tretiaci vyrábali Bio prací gél na farebné oblečenie, ktoré účinne odstráni škvrny a je šetrný k pokožke.
    • viac
    • Štúdium stojí čas, no zabezpečí nám lepšiu budúcnosť.

    • 17.06.2021 10:03
    • Štúdium vždy viac dáva ako berie. Stojí čas, no zabezpečí  lepšiu budúcnosť. Získané vzdelanie nám prináša úžitok, či už ide o príjem, osobnostný rast alebo zvýšenie sebavedomia. Takto sa k vzdelaniu stavajú i naši žiaci. Pochopili podstatu a môžeme povedať, že s hardwarom nielen pracujú,  ale mu aj rozumejú.
    • viac
    • Festival ľudskosti mladých ľudí 2021

    • 16.06.2021 12:13
    • Do pripravovanej akcie sa zapojili aj naše dievčatá zo žiackej školskej rady – Viki T. z 2.A, a Simonka G. a Zuzka P. z 1.A triedy, ktoré ste mohli stretnúť s dobrou náladou, čokoládkou a ružičkami v uliciach nášho mesta. Za vydarenú organizáciu ďakujeme aj pani riaditeľke, pani učiteľke Harantovej, pani učiteľke Bršťákovej a našej Majke 😊
    • viac
    • Matboj - Attomat 7

    • 19.05.2021 08:26
    • Opäť sme mohli využiť príležitosť počítať  zaujímavé matematické úlohy, ktoré si pre nás pripravila organizácia P-mat v medzinárodnej súťaži Matboj - Attomat 7, ktorá sa konala online  22. 4. 2021.

     Našu školu reprezentovalo trio účastníkov - Filip Vacula,  Benjamín Baránek ( obaja 1. A) a pani učiteľka Janka Pajgerová. Umiestnili sme sa svorne za sebou v tomto poradí na 21., 22., 23. mieste, keď sme všetci vypočítali správne rovnako - 15 úloh z dvadsiatich. Súťaž je mimoriadne kvalitná, pripravovaná skúseným tímom mladých matematikov. Príklady, ktoré počítame, nás naozaj zaujmú.
     Preto pozývame aj ostatných! Prekonajte svoj ostych a nabudúce počítajte s nami!
    • viac