• Konferencia - Budúcnosť tu a teraz

   15.06.2019 12:20
   Dňa 12. 6. sa žiaci tretieho ročníka zúčastnili konferencie pod názvom: Budúcnosť tu a teraz.
     
  • Štvorylka roztancovala aj našich žiakov

   17.09.2019 14:46

    

   Európsky tanečný festival štvorylka (European Quadrille Dance Festival) zavítal opäť do Žiliny. 

        

  • Skrátenie vyučovania z dôvodu vysokých teplôt

   14.06.2019 08:57
   Z dôvodu extrémnych dlhotrvajúcich horúčav skracujeme vyučovanie dňa 14. júna 2019 z 45 minút na 30 minút. 


   1. hodina 7.30 - 8.15
   2. hodina 8.20 - 8.50
   3. hodina 9.00 - 9.30
   4. hodina 9.40 - 10.10
   5. hodina 10.20 - 10.50
   6. hodina 11.00 - 11.30
   7. hodina 11.40 - 12.10
    
  • Zdokonaľovanie komunikačných zručností - program CPPPaP

   14.11.2019 11:32
   Naša škola už niekoľko rokov spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) v Žiline. Každoročne k nám prichádzajú odborníci z oblasti psychológie a zabezpečujú prednášky a besedy pre žiakov.
  • Beseda - prevencia kriminality

   12.06.2019 21:51

   Dňa 16. 5.2019 sa žiaci I.A zúčastnili besedy s pani kpt. Ing. Vinkovou, ktorá pracuje v Policajnom zbore SR a venuje sa problematike prevencie kriminality mladých. 

  • Riaditeľské voľno 22. - 23. mája 2019

   21.05.2019 19:44

   Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov udeľuje žiakom 1. – 3. ročníka, riaditeľské voľno v dňoch 22. - 23. mája 2019z dôvodu konania maturitných skúšok.

    

   Ing. Gabriela Pažická

   riaditeľka školy

  • Prednáška - Inštitút finančného a podnikateľského vzdelávania

   20.05.2019 22:56
   Dňa 16. 5. 2019 sa uskutočnila na našej škole odborná prednáška zameraná na podnikateľskú gramotnosť.
  • Výsledková listina PS 2019/2020

   16.05.2019 15:46
   Výsledková listina PS 2019/2020
  • Girl's day

   17.09.2019 15:01
   Už piatykrát sme sa zúčastnili zaujímavej aktivity v IT svete. Vo svojich priestoroch v Bratislave nás privítali dievčatá zo softvérovej spoločnosti QBSW, a. s. 
  • Deň narcisov

   17.09.2019 15:02

   Stali sme spoluorganizátormi dňa narcisov. 

   Deň narcisov je jedinečná verejno-prospešná zbierka Ligy proti rakovine a tento rok sa konala už po 23-krát. 
     

  • Ruské slovo - celoslovenské kolo

   10.04.2019 09:49
   Dňa 5. apríla sa v Košiciach konalo celoslovenské kolo súťaže Ruské slovo.
  • Riaditeľské voľno dňa 9. apríla 2019

   08.04.2019 22:44

   Riaditeľka Súkromnej strednej odbornej školy oznamuje, že podľa § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov udeľuje žiakom 1. – 3. ročníka, riaditeľské voľno dňa 9. apríla 2019, z dôvodu konania praktických maturitných skúšok.

    

   Ing. Gabriela Pažická

   riaditeľka školy