RUSKÝ JAZYK - ďalší vyučovací jazyk

 

 

Dôležitý oznam

Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina, zavádza v školskom roku 2017/2018, počínajúc prvým ročníkom, 

do vyučovacieho procesu

ruský jazyk

ako alternatívu k nemeckému jazyku.

Prvým cudzím jazykom naďalej zostáva anglický jazyk.

(Vyučovacími jazykmi budú  ANJ, NEJ/RJ)

Bližšie informácie môžete získať osobne počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa bude konať 22. 11. 2016 (utorok), od 10,00 – 17,00  h v priestoroch školy.

 

 

                                                                                                           Ing. Gabriela Pažická

                                                                                                               riaditeľka školy

Kontaktné údaje:

web stránka:  ssosza.edupage.org

email školy : info@ssosza.sk

telefón:        0911 566 901, 0911 566 900, 0911 556 900

Kontakt

  • Súkromná stredná odborná škola
    Saleziánska 18, 010 01 Žilina
  • 0911 566 901 - riaditeľka školy
    0911 556 900 - sekretariát
    0911 566 900 - zborovňa