• RUSKÝ JAZYK - ďalší vyučovací jazyk

   • 20.11.2016 18:42
   •  
   •  

    Dôležitý oznam

    Súkromná stredná odborná škola, Saleziánska 18, Žilina, zavádza v školskom roku 2017/2018, počínajúc prvým ročníkom, 

    do vyučovacieho procesu

    ruský jazyk

    ako alternatívu k nemeckému jazyku.

    Prvým cudzím jazykom naďalej zostáva anglický jazyk.

    (Vyučovacími jazykmi budú  ANJ, NEJ/RJ)

    Bližšie informácie môžete získať osobne počas Dňa otvorených dverí, ktorý sa bude konať 22. 11. 2016 (utorok), od 10,00 – 17,00  h v priestoroch školy.

     

     

                                                                                                               Ing. Gabriela Pažická

                                                                                                                   riaditeľka školy

    Kontaktné údaje:

    web stránka:  ssosza.edupage.org

    email školy : info@ssosza.sk

    telefón:        0911 566 901, 0911 566 900, 0911 556 900

   • Naspäť na zoznam článkov